Úterý 20. října 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

19.
Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci
/sněmovní tisk 526/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Já vás požádám, paní ministryně, abyste se ujala slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, je zde návrh zákona, který předložila vláda s cílem poskytnout každému důchodci jako jednorázovou finanční pomoc příspěvek v jednotné výši 600 Kč jako částečnou kompenzaci za snížení životní úrovně důchodců, které bylo způsobeno zejména minulými nedostatečnými zvýšeními důchodů a také tím, že automatická valorizace pro příští rok vyšla extrémně nízká. Myslím, že nemusím tento zákon nijak podrobně uvádět. My jsme původně chtěli, aby to prošlo v jediném čtení. Toto bylo pravicovou opozicí zamítnuto. Proto teď pokračujeme v projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 526/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Miroslav Opálka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku se tímto návrhem zabýval 14. října na své 31. schůzi a přijal k němu usnesení pod číslem 144, které jste obdrželi, jak už bylo uvedeno, pod sněmovním tiskem 526/1. Debata byla vcelku bouřlivá. Usnesení, které bylo prohlasováno většinou, za prvé zvyšuje částku z původních 600 Kč na 1000 Kč. Za druhé posouvá účinnost zákona na dobu vyhlášení. A za třetí, výbor se obrátil s žádostí na paní ministryni, aby informovala výbor o připravovaných změnách ve valorizacích pro rok 2017 a další. Tolik k jednání výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvenku. Od dnešního dne do čtvrtka 22. 10. se z důvodu nemoci omlouvá pan poslanec Karel Pražák.

Nyní otevírám obecnou rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Vilímce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, v tomto sněmovním tisku vláda přišla s jednorázovým příspěvkem důchodci, respektive s jakousi finanční výpomocí mimo stávající důchodový systém, a to ve výši 600 korun na každého důchodce, tedy v jednotné výši bez jakékoliv vazby na výši důchodu. V součtu se zvýšením důchodu v pravidelném lednovém termínu dle zákona o důchodovém pojištění by to hypoteticky dělalo částku 90 korun měsíčně - 50 korun, pokud to propočtu nebo vydělím, na jeden měsíc z pohledu finanční výpomoci a 40 korun je ona valorizace, takže celkově by to bylo 90 korun měsíčně.

Dámy a pánové, ani se nedivím, že se to nelíbí Radě seniorů České republiky a přirozeně ani důchodcům. Vláda totiž na jedné straně uvádí a paní ministryně to dnes také připomněla, že ta dočasná úprava z roku 2012, která byla vynucena probíhající ekonomickou recesí a hlavně nutností zabránit prohlubování schodku státního rozpočtu, měla nepříznivý vliv na reálnou hodnotu důchodu. V lednu letošní roku proto došlo na základě novely zákona o důchodovém pojištění číslo 183/2014 Sb. k mimořádnému navýšení důchodů a bylo rovněž obnoveno dřívější pravidlo z roku 2011, tedy zvýšení částky důchodu odpovídající stoprocentnímu růstu indexu spotřebitelských cen. Ono mimořádné zvýšení beztak nezabránilo poklesu relace důchodu k hrubé mzdě a v zásadě dle uvedených čísel, která jsou uvedena v důchodové zprávě ke sněmovnímu tisku 526, toliko vyrovnalo reálnou hodnotu důchodu s rokem 2011.

Dovolím si upozornit, že i v návrhu státního rozpočtu na letošní rok v důvodové zprávě pak bylo vládou avizováno, že se vlastně ve srovnání s minulým rokem reálná hodnota průměrného vypláceného starobního důchodu sníží o 0,8 %. Vláda si je zřejmě vědoma, že za její existence dochází a dojde ke snížení reálné hodnoty důchodu, a to jak v roce 2016, tak i v roce 2017 v porovnání s rokem 2011, a nadto dojde k dalšímu reálnému snížení relace důchodu k hrubé mzdě. Místo toho, aby se vláda snažila tento problém řešit systémově a s nějakou perspektivou do budoucnosti, tak co dělá? Přichází s finanční pomocí v podobě jednorázového příspěvku důchodci. Takový postup přece nepovažuji za příliš seriózní. Ten příspěvek, a už to bylo vzpomenuto i v prvním čtení, totiž nemá žádnou vazbu na základ pro příští valorizaci důchodu. V tomto ohledu je to sice finanční výpomoc, ale z hlediska valorizace důchodu do budoucnosti takové plácnutí do vody.

Původně, a dobře to víme, se spěchalo, aby se to stihlo před Vánocemi. Mělo se to vyplatit v prosincovém termínu. Vláda předložila návrh zákona dle mého soudu velmi pozdě a měla by vlastně poděkovat pravicové opozici za zavetování takzvaného zrychleného čtení. To totiž umožnilo vůbec podat nějaké pozměňovací návrhy. Samotná vláda nebo vládní koalice pod tíhou argumentů přišla prostřednictvím pana poslance Sklenáka na výboru pro sociální politiku s navýšením finanční výpomoci důchodcům na 900 korun. V součtu s pravidelnou valorizací by to tedy bylo 115 korun. +

Pak došlo k dalším návrhům. Zástupci Komunistické strany Čech a Moravy navrhli 1 200 korun, paní poslankyně Hnyková také v nějaké alternativě 1 200 korun a na sociálním výboru prošel nakonec návrh, který inicioval pan předseda výboru pro sociální politiku pan předseda Zavadil, na částku 1 000 korun.

Vím, že důchodci nesli také náklady spojené se stabilizací našeho rozpočtu v těch krizových letech, to všichni víme, tedy v době zhruba čtyřprocentního růstu by jim stát tyto náklady měl dorovnat. Bohužel návrhem tohoto zákona, tak jak ho předložila vláda, tak nečiní a pouze zvyšováním tohoto příspěvku beztak nedojde ke kýženému výsledku. Spokojen tedy může být pouze ministr financí, který dosáhl svého, poněvadž tento jednorázový příspěvek nemá žádnou vazbu na další valorizaci důchodů v příštích letech. Že na tom nakonec budou tratit důchodci, kupodivu vládu, socialistickou vládu, příliš nezajímá.

My jsme v prvním čtení, teď mluvím za klub Občanské demokratické strany, ústy pana předsedy klubu avizovali, že nechceme pouze systém finanční výpomoci a budeme usilovat o prosazení valorizace zhruba v té podobě, jak zněl původní návrh nebo původní předpoklad Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato finanční výpomoc, která se dnes vládou předkládá, totiž neřeší nezbytnou valorizaci důchodů nejen pro letošní, ale ani pro příští rok. My jsme přesvědčeni, že určitý systémový přístup se musí do valorizace promítnout.

Ano, pohybujeme se v době, kdy v zásadě nerostou spotřebitelské ceny, a tím by reálné důchody ve vztahu k průměrné mzdě dále klesaly. Proto jsme připravili vlastní návrh. Nechceme a nebudeme se teď přetahovat o výši jednorázového příspěvku, o tom rozhodne Sněmovna hlasováním, protože dle našeho názoru se stejně beztak jedná o nestandardní záležitost. Chceme ale a navrhujeme zvýšit valorizaci důchodů od 1. dubna tak, aby součet navýšení základní výměry a procentní výměry důchodu u důchodů přiznaných k 31. 12. 2015 byl vyšší o 1,2 % v porovnání s valorizací provedenou v pravidelném lednovém termínu.

Upustili jsme od původního záměru navýšení v rámci důchodového pojištění o 1,8 % vzhledem k onomu avizovanému jednorázovému příspěvku důchodci. Původní ideou bylo provedení této mimořádné valorizace, alespoň tak jsem to pochopil z tisku a z vyjádření paní ministryně, v pravidelném termínu, již tedy v lednu. Respektovali jsme také skutečnost, že vlastně vinou pozdního předložení této normy se technicky tato věc dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí nedá připravit k 1. lednu 2016. Náš návrh, pokud bychom to sečetli s návrhy na schválení příspěvku, té finanční výpomoci, důchodcům, by tak zvýšil průměrný nárůst důchodů od 1. dubna zhruba na úrovni 190 až 200 korun, čímž by se zabránilo reálnému poklesu důchodů v letošním roce.

Podobně dříve, musím pouze podtrhnout, uvažovala i paní ministryně Marksová, pouze svůj záměr nedokázala úplně na vládě prosadit. Dnes tedy můžeme v tomto zhruba jejím záměru s valorizací důchodů rozhodnout i na základě našeho pozměňovacího návrhu.

Vážené kolegyně a kolegové, nechci protahovat své vystoupení, protože hodně bylo řečeno již v prvním čtení. Věřím, že takový návrh, který jménem mým a pana poslance Beznosky z našeho klubu, že takový návrh podpoří nejen předkladatelé, pravicová opozice, ale o to více a tím spíše i levice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Zdeňka Soukupa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já obvykle nevyvolávám spory. Jsem známý tím, že ve mně nejsou žádné antagonismy. Nicméně musím reagovat vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, na to, co tady říkal zástupce pravicové opozice.

Skutečnost je taková, že v podstatě si musíme připomenout, že v první polovině 90. let, tak jak je zřejmé z veřejných zdrojů, odčerpaly vlády pod Klausovým vedením z důchodového systému 50 miliard korun. Tyto prostředky, které patřily důchodcům, byly přerozděleny a ve státních rozpočtech věnovány například na sanace bank vytunelovaných spekulanty apod. Já bych chtěl říci, že vláda teď, když jsme se trošku nadechli a ekonomika se začíná trošku rozbíhat, nedělá vůbec nic jiného, než začíná pomalu ale jistě splácet jistý úvěr, který tady je z minulých dob. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Z dnešního jednání od 18 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Farský.

Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si paní ministryně nebo pan zpravodaj chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Eviduji zde dvě přihlášky. První přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Vilímec. Připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, s odkazem na vystoupení v prvním čtení se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 3036.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se také ve svém vystoupení přihlásil k pozměňovacímu návrhu výboru, který je evidován v systému pod číslem 2986. Chci jenom opravit, že se jedná o pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 526/1, ne 2, jak je uvedeno v systému.

Dovolím si krátké zdůvodnění. Jde o to, že se znovu stejně jako na výboru pokouším zvýšit částku na 1 200 Kč, to je 100 Kč na měsíc. To je částka, se kterou přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí do vlády, když se předpokládala zákonná valorizace 100 Kč a k tomu mimořádná valorizace dalších 100 Kč. Účel toho byl vyrovnat propad reálných důchodů čili snížení kupní síly důchodců, které vzniklo v letech 2010, 2011, 2012 a 2013, čili za pravicových vlád, které snížily valorizační vzorec, a tím samozřejmě i příjmy důchodců. Nejde z mého pohledu o populismus a přetahování se, jestli 600, 900, 1 000 či 1 200 Kč. Dle Českého statistického úřadu měřená spotřeba důchodců dlouhodobě nerostla. V letech po propadu přišel rok 2014, kdy byla nízká inflace, takže ten propad se zastavil, a v roce 2015 se vláda snažila ten problém řešit mimořádnou valorizací, která tehdy prošla.

V roce 2016, kdyby prošla tato mimořádná valorizace, tak jsme mohli stabilizovat starobní, invalidní i pozůstalostní důchody tak, že nebude klesat jejich reálná hodnota a nebude se vzdalovat či rozevírat nůžky mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. Tato valorizace však byla vládou odmítnuta a zkušenost ukázala, že inflace byla nízká, růst reálných mezd také, a dopracovali jsme se k zákonné valorizaci 40 Kč. To samozřejmě muselo pohnout i se všemi koaličními partnery ve vládě, takže přišla s tímto návrhem.

Na druhé straně musíme říci, že tento návrh nezabezpečuje stabilizaci v rámci reálných příjmů. U učitelů se zvedají platy o 3,3 %, knihovníků, sociálních služeb, policistů, hasičů o 3 %, u zdravotníků o 5 %, celkem na úřadech u státních úředníků o 5,8 % a v privátním sektoru o 4,6 % předpokládá Česká národní banka. Víme, že rostou v příštím roce platy státních zástupců, soudců, ústavních činitelů, jenom u důchodců se v podstatě dorovnává něco, což nezabezpečí ani stabilizaci v reálných příjmech.

Důchodci to vnímají jako křivdu a já si myslím, že když se nad tím zamyslíme, tak jako křivdu to musíme uznat všichni, že se tady nepoměrně rozděluje nově vytvořená hodnota. A tak se pokouším znovu načíst ve druhém čtení zvýšení příspěvku na 1 200 Kč a věřím, že ve třetím čtení získá podporu. Osobně bych byl i pro návrh, který zde načítal kolega Vilímec, protože jde o systémový krok, žel, jak mám informace z legislativy ministerstva, tak je svým způsobem nehlasovatelný, ale k tomu se vrátíme v garančním výboru a pak ve třetím čtení. Proto jako rezerva je tu i můj návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do podrobné rozpravy. Je tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se paní ministryně a pana zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení návrhu nebo na zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji jak paní ministryni, tak panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, který je zařazen na naše jednání. Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP