(9.50 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, pan zpravodaj již ve svém úvodním slovu rozebral, jak dlouho se tento návrh zákona projednává. Projednává se velmi nestandardně a koneckonců i ten komplexní pozměňovací návrh, byť ho považuji za lepší než ten původní návrh zákona, je významně jiný, než byl ten původní návrh zákona.

Pan dr. Chvojka mluvil o tom, že komunální politici si nepřejí schválení tohoto zákona. Já jsem komunálním politikem na pozici místostarosty... (Zpravodaj: To psali v novinách.) To psali v novinách, aha, tak se omlouvám. Já jsem komunálním politikem na pozici místostarosty nepřetržitě 26 let, od roku 1990, Tehdy jsem vstoupil do komunální politiky jako elév z titulu mluvčího Občanského fóra a mohl jsem si za těch 26 let zblízka ověřit, kolik administrativních změn a byrokratických povinností za tu dobu přibylo. A většinou to nevedlo k nějakým lepším podmínkám ani pro komunální politiku jako takovou ani pro občany samotné. Dnes obce musí plnit mnoho povinností, které jim ukládá zákon, to snad všichni víme.

Tento návrh vychází z představy, že povinnost registrovat smlouvy v novém institutu registru smluv nad určitou hranici povede k nějaké větší transparentnosti, k lepšímu dohledu občanů. Já se zeptám řečnicky: Kolikrát jsme tyto záměry vyslyšeli a nakonec vždy zůstalo pouze při byrokracii? I teď se vlastně vytváří nový institut. Pro mě argument, že tento institut zavedli již na Slovensku, moc neplatí. Víte, já pocházím ze západních Čech a tam jsme posuzováni a naše výsledky jsou srovnávány ne se starosty na Slovensku, ale se starosty v Bavorsku. A jim se snažíme přiblížit. Bohužel, oni mají nejen více peněz, ale v těchto legislativních záležitostech i daleko větší podporu nejen ze strany tamních místních okresů, ale i zemské vlády. Tam nejsou žádné registry smluv, v Bavorsku, a funguje to velmi úspěšně. A nikdo po tom ani nevolá. Já jsem neslyšel z úst jediného bavorského politika, že by volal po zřízení registru smluv, protože je to uzákoněné na Slovensku.

Já se přiznám, nechci tu obecnou část svého vystoupení protahovat, myslím, že ať bude schválen v takové či onaké podobě, tento registr smluv, tak k nějakým pozitivním efektům to nepovede. Já mám velkou výhodu, že jsem nepodepisoval Rekonstrukci státu žádné bianko šeky, takže ve svém rozhodování jsem naprosto svobodný a určitě, pokud budu hlasovat pro ty či ony pozměňovací návrhy a pak se rozhodnu, jestli budu hlasovat tak či onak o návrhu zákona, tak ne kvůli Rekonstrukci státu, ale z mého přesvědčení, jestli ten zákon je dobrý, anebo špatný.

Jen bych vás chtěl poprosit o podporu mého pozměňovacího návrhu. Já jsem se snažil v tom pozměňovacím návrhu reflektovat skutečnost, že tu existují tzv. dobrovolné svazky obcí, které jsou většinou založeny malými obcemi. Neznám nějaký dobrovolný svazek obcí, kde by bylo krajské město nebo nějaké veliké město. Jsou to svazky, které léta fungují, které mají minimální aparát, nemají téměř žádné úředníky, jsou financovány, s výjimkou nějakých dotací, pokud uspějí, tak jsou financovány pouze z členských příspěvků. A zatímco pan zpravodaj prosadil dvouletou výjimku u malých obcí s povinností registrovat smlouvy, tak dobrovolné svazky žádnou výjimku nemají. Myslím si, že je tedy namístě se zamyslet a podpořit trvalou výjimku pro tyto dobrovolné svazky obcí, které hospodaří s velmi většinou malým majetkem a jsou to svazky, které se snaží prohlubovat nějakou meziobecní spolupráci.

Je zajímavé, když mluvím o dobrovolných svazcích obcí, že se úplně zapomnělo na Asociaci krajů. Asociace krajů vypadá, jako kdyby tam nebyly smlouvy nad 150 tisíc. To je zajímavé, ale dobrovolné svazky obcí, které většinou hospodaří s malými finančními prostředky, jsou do zákona zakomponovány. Takže já bych chtěl vás požádat, všechny ctěné kolegyně a kolegy v Poslanecké sněmovně, aby se zamysleli nad mým pozměňovacím návrhem, který je uveden pod písmenem E, a bez ohledu na to, že garanční výbor nedoporučuje jeho přijetí, aby změnili názor, uvědomili si, že jsou to svazky malých obcí, a podpořili jejich trvalé vyloučení, resp. vyjmutí z té povinnosti registrovat smlouvy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď je tu faktická poznámka paní poslankyně Fischerové, takže jí dám slovo, a po ní přihlášen pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dobré dopoledne nám všem, dámy a pánové. Poslouchala jsem pana poslance Vilímce, předtím jsem poslouchala všechny předřečníky, včetně pana poslance Klána, a řeknu napříč politickým spektrem: Cítím tu obrovskou podporu pro malé obce. Je zde Svaz měst a obcí, o kterém se zde často mluví, a tam to bylo diskutováno také velmi často, toto téma. Možná vzpomínáte, že během, tuším, že to bylo v jarních měsících, byla doručena petice od starostů malých obcí, bylo podepsáno přes 800 starostů napříč republikou, napříč politickým spektrem.

A i já chci tady z tohoto místa opravdu k tomu pozměňovacímu návrhu pana poslance Stanjury vás vyzvat k tomu, jak je to důležité, protože ti starostové, jak se s nimi potkávám dennodenně u nás v Kraji Vysočina, tak říkají: My už opravdu více nemůžeme. Jestli toto spadne i na ty, co budou nově zvoleni, tak nikdo už nebude chtít toto dělat. A víme, že základem státu je nejenom rodina, ale i obce. Takže proto se k vám znovu obracím, na vás všechny, úplně na všechny: Pozměňovací návrh K6, tam to stojí. Takže než zvednete hlas, svoji ruku, pro to, jak se přikloníte a zachováte se k těm našim malým obcím, kterých jenom třeba v Kraji Vysočina, kde máme 704 obcí, tak je to opravdu hodně v poměru k ostatním krajům, tak těch obcí prvního a druhého stupně je většina. A věřte mi, že práce starosty na malé obci je taková, že neví, co přijde zítra, kdy se proti němu obrátí soud apod. za jeho rozhodnutí, tak myslete na starostky a starosty těchto obcí. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní poslankyni. Prosím pana poslance Kaňkovského, připraví se pan poslanec Heger.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Ve druhém čtení jsem načetl pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu kolegů Vondráčka, Chvojky a Bartoška k poslaneckému návrhu zákona o registru smluv, který se týkal vynětí smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování z působnosti navrhovaného zákona o registru smluv. Při druhém čtení jsem zde také podrobně hovořil o důvodech, proč tento krok navrhuji. Stejně tak jsem zmínil fakt, že ostatní smlouvy zdravotních pojišťoven mnou předložený pozměňovací návrh z působnosti zákona nevyjímá, týká se výhradně tzv. úhradových smluv. Všechny ostatní smlouvy by měly být v registru smluv zveřejňovány, stejně jako je tomu v případě ostatních veřejných institucí.

Chci také zdůraznit, že mnou navrhovaný pozměňovací návrh nijak nesnižuje význam zákona o registru smluv, který já osobně i klub KDU-ČSL podporujeme. Proto si nyní dovolím jen několik poznámek, které podtrhují důvody, které mě vedly k předložení tohoto pozměňovacího návrhu, se zdvořilou žádostí směrem k vám, abyste jej při dnešním hlasování podpořili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP