(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To znamená, dochází k růstu platů o 6 % v průměru, k vyššímu růstu platů u lékařů, k o něco menšímu tempu růstu platů u zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu. A jsem rád, že růst platů je reálný, to znamená, je výrazně vyšší, než je inflace v letošním roce.

V růstu platů musíme pokračovat a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dalšího nárůstu tarifních platů ve zdravotnictví od 1. ledna příštího roku tak, aby se týkal lékařů i zdravotních sester i ostatního zdravotnického personálu. O konkrétním nárůstu platů budeme dnes večer jednat s ministrem zdravotnictví a se zástupci odborů a předpokládám, že už dnes večer bychom mohli informovat o návrhu, se kterým půjde ministr zdravotnictví do vlády. Předpokládáme tedy zvýšení tarifních platů od 1. ledna příštího roku a vzhledem k tomu, že u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru by se platy měly zvýšit už od 1. listopadu letošního roku o 3 %, to znamená o 3 % nárůst tarifních platů, to se týká zejména policistů, hasičů, učitelů, ale také lidí, kteří pracují na finančních úřadech nebo na úřadech práce, tak já jsem přesvědčen, že zvýšení platů u zdravotníků by mělo být vyšší než 3 %, aby se kompenzoval fakt, že k tomu zvýšení dochází o dva měsíce později než u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru. Konkrétní číslo vám v tuto chvíli neřeknu prostě proto, že jednání jsou ještě před námi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že je 16 hodin, a tedy uplynul čas, kdy je možné podle jednacího řádu podat ústní interpelaci na předsedu vlády. Je 16.01 - já se omlouvám, paní poslankyně. (K posl. Hnykové.)

Budeme nyní pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády. Vyzývám tedy poslance Zdeňka Ondráčka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, začal bych interpelací. Počkám, až Broňa si dopovídá, aby mě pan ministr slyšel. (Posl. Schwarz vede rozhovor s ministrem D. Ťokem.) Broňo, potřeboval bych, aby pan ministr slyšel.

Pane ministře, jsem z Východočeského kraje z Hradce Králové nebo z Královéhradeckého kraje a chtěl bych vám položit jednoduchou otázku, jestli víte, který ze 14 krajů ČR má nejméně kilometrů dálnic, a pokud samozřejmě budete vědět tuto odpověď, tak co je pravdy na tom, že po všech prohlášeních, která udělal jak premiér této země, tak i vy, kdy jsme mluvili o dostavbě D11 a R11, dochází k dalšímu veletoči a měl jste prohlásit, že peníze na tuto dostavbu D11 zase nejsou a zřejmě někdo lépe zalobboval a bude se dostavovat některý jiný úsek v ČR. Takže bych chtěl vědět, jak jsme na tom a jestli tedy D11 je stále prioritou této vlády, jak bylo proklamováno nejen u nás, ale také při mezinárodních setkáních s polskými představiteli, kteří na jasné stanovisko také čekají, protože oni svojí dostavbou musí také reagovat na náš postoj. Děkuji, pane ministře, za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan ministr Dan Ťok. Je to na něm, aby vám odpověděl. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Ondráčku, já bych chtěl tady deklarovat, že to, co jsme říkali, to znamená, že jsou tady priority této vlády ve výstavbě dopravní infrastruktury a že mezi tyto priority D11 patří, platí.

Máte pravdu v jedné věci, že když se podíváte do dnešního návrhu rozpočtu fondu dopravní infrastruktury, tak u D11 nejsou rozpočtované prostředky vidět, nicméně bych chtěl z tohoto místa garantovat jak vám, tak všem ostatním, že přestože tam dneska nejsou další požadavky na to, abychom tam měli zálohové peníze, tak určitě pokud se nám podaří, abychom byli schopni získat stavební povolení a rozběhnout práce, tak ve všech úsecích D11 je získáme. Navíc jsme se dohodli i s polskou stranou, že půjdeme ze dvou stran, to znamená i od hranice a úsek, který je přímo na hranici s Polskou republikou, že tam budeme požadovat finanční prostředky nikoliv z operačního programu Doprava II, ale z CEFu, což je příhraniční spolupráce, a na tomto česká strana působí.

V současné době je to tak, že na D11, na úseku - myslím, že to je 1105 - zahajujeme archeologický průzkum. Je tedy poměrně hodně vysoký - objem finanční potřeby je dneska 600 mil., který se zahajuje. Chceme ještě jednat, jestli je opravdu potřeba tak velké množství, i když je to tedy náročná záležitost. A v současné době probíhá nebo se chystá výběrové řízení v úseku Hradec Králové - Jaroměř a doufám, že budeme zahajovat realizaci tohoto úseku koncem roku 2016. Takže přestože nejsou vidět alokované prostředky v rozpočtu SFDI, tak bych vám chtěl garantovat, že v okamžiku, kdy budeme moci stavět, a pracujeme velmi intenzivně na tom, abychom získali stavební povolení, budeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji za tato slova. Já bych vám chtěl říct, že také jsem krajským zastupitelem, takže vím, jakou práci tam odvádíme, a myslím si, že zrovna D11, a teď nemluvím ještě o R11, je z úseků dálnic asi v současné době v největším stadiu připravenosti, ať co se týká výkupu pozemků, nebo dalších věcí. Takže trošku mě mrzí, že v rozpočtu peníze vidět nejsou, ale vážím si toho, co jste řekl, a samozřejmě věřím tomu, že postoupíme k tomu, že v příštím roce kopneme do země a tu silnici zahájíme. Jinak Královéhradecký kraj opravdu má nejméně kilometrů dálnice v celé ČR. A vy každý z vás tam jezdíte, protože Královéhradecký kraj je také Špindlerův Mlýn, jsou to také Janské Lázně, je to také Pec pod Sněžkou a mnoho z vás tam jezdí na hory a zasloužili byste si, abyste se také k nám lépe dostali. Nemluvím o průmyslu a o dalších věcech, které jsou s tím spojeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr - prosím o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já jenom na vysvětlenou. Když jsme rozpočítávali peníze, které máme ve Státním fondu dopravní infrastruktury, tak jsme je alokovali na akce, které můžeme zahajovat v lednu a v únoru. D11 má předpoklad někdy v druhé polovině roku, ale z tohoto místa garantuji a jsme tak dohodnuti i s panem ministrem financí Babišem, že finanční nedostatek nebude nikdy důvodem, že bychom nemohli zahájit. Budou to administrativní věci. Já doufám, že i ty odstraníme velmi rychle, a chtěl bych poděkovat Královéhradeckému kraji za pomoc, kterou máme při majetkoprávní přípravě těchto staveb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci i panu ministrovi. Druhou interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka. Bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci používání kmenových buněk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, téměř po roce od veřejného slyšení podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku ve věci oprávněnosti používání kmenových buněk k léčbě dospěl Státní ústav pro kontrolu léčiv s využitím stanovisek Evropské lékové agentury k názoru, že kmenové buňky v posuzovaných aplikacích ortopedie, diabetická noha apod. jsou používány v jiné než základní funkci, proto jsou léčivými přípravky pro moderní terapie a spadají pod regulaci léčiv. Protože dosud neprošly registrací, lze je podávat jen v mezích úzkých výjimek. V ortopedických aplikacích by ambulance mohly využít jen individuální výjimku podle § 8 zákona o léčivech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP