(20.40 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Petice, kterou jsem zmínil, ta byla předána do Sněmovny před týdnem, měla 46 tisíc podpisů. Podle informací, které mám, má nyní 80 tisíc podpisů a další přicházejí. Čili se dá říct, že zhruba za týden občané připojili téměř dvojnásobek podpisů, a je vidět, že to je opravdu aktuální palčivý problém, který naše občany pálí. Zhruba pět tisíc podpisů na tu petici jako přírůstek připadá denně.

Když už jsem zmínil tu petici, tak mně to připadá tak, že dnes jsme dostali od Ministerstva vnitra nějaký soubor informací, za což tedy určitě děkuji a s tím jsme se seznámili, ale nemohu si nevzpomenout, nebo nemůže se mi nevybavit podobnost s peticí Vrbětických, kdy také veškeré informace byly odmítány, kdy požadavek, můj požadavek, který jsem přednášel, na zařazení toho bodu na program schůze, byl zamítnut, až na potřetí se podařilo svolat mimořádnou schůzi a až potom nějaké informace byly poskytnuty. A já tady vidím v tom bohužel paralelu.

Na Ministerstvu vnitra před nějakou dobou proběh seminář, který se týkal imigrace, a já jsem ho pokládal, nebo pořád pokládám, za velmi užitečný. Zúčastnil jsem se toho. A chtěl bych tam zmínit jednu věc, která tam zazněla, která tam byla jasně řečena, že vlna imigrantů, která přichází do Evropy, a to tu dnes také zaznělo, že ti migranti nejsou identifikováni. My vlastně nevíme, kdo tady přichází. Jakmile nám začnou běhat po Evropě, cestovat tedy myslím, tak asi těžko budeme něco dělat, když nevíme vlastně, odkud jsou, jaké mají vazby, jaké mají kontakty, kdo to je. To pokládám za velmi nebezpečnou situaci. A to, že tohle bylo konstatováno, já nevím, jaký je současný stav, ten seminář byl, já nevím, dva tři měsíce zpátky, tak nevím, co dělá EU, jestli tedy opravdu zase je tady pouštíme dál. Já mám pocit, že když český občan vyjede do zahraničí a nemá u sebe pas, tak je vrácen, ale imigranti nám tady do Evropy proudí ve velkém.

Problém není nový, ani není krátkodobý. Trvá několik let, a jak se při stávajícím přístupu zejména Evropské unie řešil, to víme. On se v podstatě nevyřešil. My jsme nedokázali vyřešit problémy s nepřizpůsobivými občany u nás, my jsme nedokázali vyřešit, a to za mnoho let, problémy se zneužíváním sociálních dávek, my jsme nedokázali vyřešit problémy se zneužíváním vyplácení příspěvků na bydlení. A já se obávám, že při stávajícím přístupu, který předvádějí naše orgány a vláda, nedokážeme vyřešit a poradit si s problémem imigrantů. Mám vážné obavy. Myslím si, že ty vážné obavy stejně jako já mají petenti a občané, kteří tu petici podepisují.

Když jsem navrhoval bod na pořad jednání schůze, který byl tedy zamítnut, a na základě až toho, že opoziční strany musely vyvolat tuto mimořádnou schůzi, tak jsem chtěl, aby zazněly konkrétní odpovědi na otázky, jak jsme připraveni na příliv imigrantů. Já vám říkám jednoduchou věc, už to opakuji poněkolikáté: Je úplně jedno, jestli my - je to můj názor - kvóty přijmeme, nebo nepřijmeme. Imigranti, nebo jak tady bylo řečeno nájezdníci, tady jednoho dne prostě přijdou bez ohledu na to, jestli kvóty přijmeme, nebo nepřijmeme, jestli nám budou vnuceny, nebo nebudou vnuceny, jestli je budeme akceptovat, nebo nebudeme akceptovat. Prostě jak tady zaznělo z úst myslím ministra vnitra, vznikla nová trasa z Maďarska. To už je velmi blízko. Jsou v Rakousku, jsou v Německu a jednoho dne se k nám prostě dostanou. A když jsme chtěli, aby proběhla tato schůze, abychom dostali od vlády informace, tak jak je na tabuli, o řešení tohoto problému, tak jsme očekávali, a já tedy vidím, že asi trošku naivně, jak jsme na to připraveni, jestli jsou připraveny materiální zásoby v nějakých táborech nebo jsou vytipována místa, kde by uprchlíci, kteří nám tady proti naší vůli zůstanou, co s nimi budeme dělat. Já jsem člen rozpočtového výboru, momentálně se probírá rozpočet, jestli v rozpočtu na tento rok se udělají nějaké rezervy, jestli se s touto částkou bude počítat v rozpočtu na příští rok v návrhu jednotlivých kapitol. Protože jsem v rozpočtovém výboru, vím, že se moc nepočítá. A my jsme čekali konkrétní odpovědi, které pořád postrádám. Děláme nějaké materiální zásoby, abychom to mohli řešit, aby nám tady imigranti neběhali volně po naší republice, když nevíme, jak jsou na tom zdravotně, bezpečnostně, jakou mají identitu? My to nevíme a nedostal jsem zatím odpověď, jestli vláda s tímto počítá, jestli se na to připravujeme, chystáme, jestli na to máme vyčleněny finanční prostředky. Nedělejme si iluze, ono nás to bude stát peníze, finance, a nebude jich, obávám se, málo. A odpověď na tuto otázku jsem také nedostal.

Zaregistroval jsem ve sdělovacích prostředcích, a teď nevím, jestli je to pravda, já bych rád slyšel odpověď pana ministra vnitra, že se zvažuje, že bychom i hranice uzavřeli. Proto mám na triku trikoloru se zámkem. To je od aktivistů, kteří očekávají uzavření hranic - pomyslné, zvýšenými kontrolami, o kterých pan ministr hovořil. Jestli se tedy počítá, že by opravdu v případě potřeby - říkám, nechci nic vyvolávat - ale v případě potřeby, nutnosti, když situace bude eskalovat, a já se obávám, že ta možná eskalace je reálná, že není nereálná, jestli jsme schopni nebo v jakém časovém úseku budeme schopni na to zareagovat s tím, že budeme své hranice dělat méně a méně propustné. Ne pro občany EU, ne pro naše sousedy z Polska, z Maďarska, z Rakouska, ale pro tyto uprchlíky, o kterých nevíme, odkud jsou, jaké mají cíle, co všechno vlastně u nás chtějí, jestli se chtějí, nebo nechtějí přizpůsobit. A tuto odpověď jsem také nedostal a bohužel také mám zkušenosti, tak vím, že získat ji bude asi velmi těžké.

Je možná symbolické, že tady, protože se jedná o finance, peníze jsou prostě u všeho, že tady - ať se na mě kolegové z hnutí ANO nezlobí - opět symbolicky není pan ministr financí, protože nás to bude hlavně stát peníze.

Když už jsem se tedy dostal ke slovu, tak využiji ještě jeden bod, o kterém jsem chtěl mluvit. My jsme předložili návrh zákona o církvích, který právě souvisí s touto tematikou. Kromě současné situace na hranicích jsou zde i jiné aspekty současné krize. Je to aktualizace české legislativy, která se v mnohých bodech neumí vypořádat s nastalou situací. My jsme mj. předložili návrh zákona o církvích. Cílem návrhu je podmínit přiznání zvláštních církevních práv, jako zakládání církevních škol či provozování duchovní služby ve věznicích a armádě, bezpečnostním hodnocením dané církve. Jsou to právě ty instituty, kdy může pronikat radikalismus do společnosti, ať už se radikální myšlenky dostávají do hlav mladých studentů, nebo odsouzených zločinců. BIS, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace a policie mají tak dát závazné hodnocení, zda příslušná církev nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničněpolitický zájem ČR, či nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

Vůbec nechápeme, proč tato vláda tento návrh odmítá. Zdůvodnění vlády je dosti křečovité. V prvním bodě vláda říká, že takové opatření není potřebné a že omezuje nediskriminační přístup k církvím. Ve druhém bodě zároveň říká, že k takovému vyhodnocování již dochází. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP