(13.00 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom prostřednictvím předsedajícího paní Němcové vzkázal: Prosím vás, nečtěte ten antibabišovský server. Tam stále píšou nějaké nesmysly. Já tu firmu neznám, ta firma mi nepatří, ani Agrofertu nepatří. A ten server, to jsou bývalí zaměstnanci Lidových novin, kteří chodili na vaše kongresy a dělali vám tam přípravu na projevy atd. Takže nečtěte to, fakt, jsou to nesmysly.

A k těm dotacím. Moje firma dostává přesně stejné dotace jako každý český zemědělec. Na hektar a z Evropské unie. Všechno je dohledatelné. A určitě odvádí podstatně víc, než dostává. Takže každý si to může dohledat. A já bych strašně rád, abychom se vrátili k evidenci tržeb, pokud je to možné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák a po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuju, pane předsedající. Já jsem trošku zmaten, protože já tomu nerozumím. Je tu Mirek Kalousek - prostřednictvím předsedajícího? Mirku Kalousku, prosím tě, ministr Drábek byl od Babiše? Nebo ne? Totiž za mnou do kanceláře chodí lidi, kteří mají ruce, nohy, mají ocelové páteře a nemají na důchody. Já nevím, kdo to zaváděl a kdo okrádal tyhle lidi? Jestli to byl Babiš, nebo to byl ten Drábek od tebe! Už toho mám dost, toho žvanění! (Potlesk z lavic ANO. Poslanec Zavadil z místa: Výborně!)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, bude to velmi stručné. Já jenom chci požádat pana ministra financí, aby mi nedoporučoval to, co mám, nebo nemám číst. Prosím vás, abyste to laskavě nechal na mé vlastní úvaze. Já sama jsem s to posoudit, které informace chci, nebo nechci přijímat a co z nich chci, nebo nechci vyvozovat. Vaše rady mi v žádném případě nepomáhají. Jsou asi tak stejně užitečné jako ty, které dáváte českým živnostníkům: No, jestli holt vám ta registrační pokladna způsobí potíže a vy zkrachujete, tak holt zkrachujete. Tak podobné rady, které dáváte živnostníkům, dáváte i mně. A já o ně nestojím. Doufám, že o ně nebudou stát ani čeští živnostníci a že zabráníme, abyste jim ničil život. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem, protože není žádná faktická poznámka, pan ministr Dienstbier.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se pokusím vrátit k diskusi o samotném návrhu zákona. Chtěl bych reagovat na vystoupení pana poslance Plíška, které tady v té předchozí rozpravě zaznělo a týkalo se stanoviska Legislativní rady vlády. Ta interpretace byla, když to řeknu mírně, poněkud manipulativní, s konstatováním, že údajně podle Legislativní rady vlády je návrh zákona v rozporu s evropským právem.

Chtěl bych zdůraznit, že jak samo stanovisko Legislativní rady vlády, tak i stanovisko odboru kompatibility, který je zřízen právě proto, aby dohlížel na slučitelnost našeho práva s právem Evropské unie, tak v obou těch stanoviscích se výslovně uvádí, že zákon neimplementuje právo Evropské unie a že je s právem Evropské unie slučitelný. Ta pochybnost, která je ve stanovisku Legislativní rady vlády zmíněna vzhledem k podpoře malých a středních podnikatelů, se týká toho, zda doprovodná opatření jsou dostačující, aby ta zátěž na tuto skupinu podnikatelů nebyla nadměrná. Čili je to spíše otázka implementace než otázka slučitelnosti samotného zákona s právem Evropské unie. Takže bych moc poprosil, aby debata probíhala korektně a aby se tímto způsobem nedezinterpretovalo a nezneužívalo stanovisko Legislativní rady vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Zuzana Šánová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Ještě jednou dobrý den, přítomní. Já bych se chtěla pana Kalouska vaším prostřednictvím zeptat, když teď se tak zastává těch malých živnostníků, kteří tak dřou, musejí dřít, aby se uživili, proč v roce 2008, kdy byla provedena za jeho ministrování daňová reforma a tito drobní živnostníci museli - nebo přestalo se jim uznávat placení sociálního a zdravotního do výdajů. Dnes tato částka dělá měsíčně při minimech necelé 4 tisíce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a nyní půjdeme řádnou rozpravou. První je přihlášena paní poslankyně Lorencová a po ní pan poslanec Benda se připraví. Takže paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu mít asi trošku problém vrátit se i sama nohama na zem po té vzrušené diskusi, které jsme byli před chvílí svědky. Doufám ale, že se mi to přesto podaří.

Celou dobu zde posloucháme argumenty o tom, jak tragické dopady bude mít zavedení elektronické evidence tržeb na zdejší trh. Většina argumentů se týká toho, že jde o likvidaci živnostníků, malých firem a podobně. Chtěla bych se pozastavit u toho, jaká je současná a předchozí situace, která takto fungovala celá dlouhá léta.

Nechci se vracet až do doby přenášení mnohamilionových částek v igelitových taškách. Všichni si na ni asi ještě pamatujeme. O tom, kde se vzaly ty miliony v igelitkách, nikomu asi nemusím napovídat, z jaké sféry ty peníze pocházely. Běžně se tenkrát hovořilo o tom, že je potřeba financovat vznikající politické strany. Jenomže z podstaty věci je jasné, že o tom, odkud ty peníze pocházejí, asi věděl málokdo. Hovořilo se tenkrát, a vlastně dodnes není jasné, jak to bylo, hovořilo se i o financování zločinu, když to zjednoduším. O něco později se zdálo, že jakýsi přehled o pohybu hotových peněz na trhu přinesou registrační pokladny. I proti jejich existenci vznikl podobný odpor, jakého jsme dnes svědky proti zavedení elektronické evidence tržeb. Byla to doslova posedlost, s jakou se pravice snažila, aby registrační pokladny zavedeny nebyly. Pak se to podařilo. Dokonce asi o půl roku později poté, co byl přijat zákon, tak o půl roku později byl zrušen a registrační pokladny byly odpískány.

Někdo může namítnout, že existuje řada firem, které přicházejí do styku s hotovostí a které ty registrační pokladny dodnes používají a funguje jim to. Zákazník přijde, obdrží účtenku, na které je uvedeno, co koupil, je tam datum, jsou tam některé náležitosti, které účtenky obsahují. Tak k čemu nějaké novinky, jako je EET, že ano? Podle některých kolegů EET bude zbytečně drahé a v žádném případě nepřinese očekávaný efekt.

Ano, opravdu existují registrační pokladny v některých firmách. Můžeme jim říkat tedy registrační. Ony mají totiž ale jeden jediný smysl, a to uhlídat pro majitele firmy, uhlídat mu pohyb jeho zboží a finance, které protékají přes ruce jeho zaměstnanců, a to tak, aby ho jeho zaměstnanci neokrádali. A tím zájem na tom, aby byl pohyb hotovosti sledován, tím jeho zájem končí. To, aby se o tom dozvěděl finanční úřad, je úplně jiná kapitola. Prostě tohle je funkce registračních pokladen, tak jak podle představ našich předchůdců v této Sněmovně, tak jak fungovaly registrační pokladny krátkou dobu a poté už vůbec ne. Do daňového přiznání se údaje z těchto registračních pokladen vůbec nedostanou. Nikdo totiž majitele firmy nemůže k tomu přinutit.

Mnoho let se hovořilo o prostředí, kdy podnikatel neodváděl ze skutečných tržeb daně. Já nemám obavu, že si mezi podnikateli vytvořím nepřátele, protože ti, kteří mají zájem na transparentním podnikání, ti určitě budou zavedení elektronické evidence tržeb fandit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP