(17.00 hodin)
(pokračuje Rais)

Zákon o spotřebních daních v současné době neobsahuje ustanovení, která by daňová zvýhodnění čistých a vysokoprocentních biopaliv ukončila k 30. červnu 2015, dokdy je možnost uplatňovat tato daňová zvýhodnění notifikovaná EU.

Kromě zrušení daňového zvýhodnění biopaliv se navrhuje zrušit i tvrdost vůči oprávněným příjemcům pro opakované přijímání vybraných výrobků. V případě, že jim bylo zrušeno povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z toho důvodu, že tři měsíce nic nevykonávali, nebudou muset vyčkávat dva roky, než si budou moci o nové povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků požádat. Tímto návrhem se sjednocuje úprava povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků a povolení provozování daňového skladu.

Ten druhý bod řeší přechodné ustanovení, kdy na cisternách už jsou některé materiály ještě před 1. červencem 2015 a do toho se namíchá v podstatě biopalivo po tom 1. červenci 2015. Čili jde o to, aby byla provedena inventura a aby stará biopaliva mohli majitelé cisteren ještě prodávat.

To je vše, děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Ještě jednou dobrý den. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který můžete najít pod číslem 2261. Tentokráte úplně ve stručnosti, jedná se o odstranění výjimky pro sklady LPG tak, aby se jejich minimální velikost vrátila zpátky na 50 tisíc litrů. Pro trh, jak jsem řekl, odůvodnění je takové, že zlepší konkurenční prostředí v ČR v tomto odvětví, což bude mít za následek snížení ceny, a riziko jakýchkoliv dalších daňových úniků se tímto nezvyšuje. To si myslím, že je velice pozitivní a stojí za zvážení. Já vám děkuji, na shledanou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Ještě jednou krásné a příjemné odpoledne. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je uvedený v systému pod číslem 2176. Mimo jiné tento pozměňovací návrh vede ke snížení finančních nákladů daných subjektů a také ke snížení administrativní zátěže. Více jsem ho podrobně zdůvodnil v předcházející rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Já jenom - váš předchůdce na postu předsedajícího vyzval všechny přihlášené, aby uvedli v podrobné rozpravě i zdůvodnění. Já jsem to konzultoval s legislativou a bylo mi řečeno, že je jedno, zda zdůvodnění zazní v podrobné, či obecné rozpravě, což asi tak předpokládám, že většina těch, kteří byli nyní přihlášeni přede mnou v podrobné rozpravě, s tím počítá, a já také.

Takže já se jen stručně odvolám na své zdůvodnění, které zaznělo v podrobné rozpravě, tedy pardon, v obecné rozpravě, a přihlašuji se zde ke sněmovního dokumentu číslo 2274. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Posledním přihlášeným je pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, žádám vás podle § 95 odst. 1 o zkrácení lhůty na projednávání ve druhém čtení na osm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovoluji vetovat osm dní, třicet dní je v pořádku. Osm dní je nesmysl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moment. Jménem kterých klubů, musí být minimálně dva.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jménem klubu ODS a TOP 09.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, už vidím, mávajícího předsedu poslaneckého klubu ODS, který se k tomu taktéž hlásí. Takže registruji veto na zkrácení lhůty.

Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. (Poslanec Volný přistoupil k řečništi.) Já se omlouvám, pane poslanče... Já tomu rozumím, nicméně teď jsem podrobnou rozpravu ukončil. Může vám pomoci některý z pánů ministrů, pokud otevře podrobnou rozpravu a něco nám řekne. Víc vám radit nemůžu.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Navrhuji pokračovat v debatě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže nyní se hlásí pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Já vznáším námitku na veto poslaneckých klubů, protože jedná se o projednávání mezi druhým a třetím čtením, tam je standardních 14 dní a je možno zkrátit i na sedm dní, já jsem žádal o osm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobře, pane kolego. My chceme být vstřícnost sama, ale další Sněmovna je až 19. května. Tak o co jde? Je naším zájmem to projednat v dalším týdnu Poslanecké sněmovny, chceme to stihnout do 30. 6. Ale jestliže další schůze začíná až 19. května, tak nevidíme důvod. Prostě to veto dáváme z procedurálních důvodů. Jestli naleznete důvod, proč je to tak nutné, tak jsme ochotni od toho ustoupit, ale v tuhle chvíli to nevidíme opravdu jako jakkoliv účelné. 19. května je schůze Poslanecké sněmovny a do té doby uběhne zákonná lhůta čtrnácti dnů. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Prosím vás, toto zkrácení nelze vetovat. Proto prosím, aby se o tom hlasovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pan poslanec Volný. Prosím, pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chvilku počkám, aby mě pan kolega Volný slyšel...

Já bych chtěl slyšet zdůvodnění toho návrhu. Prostě nevidím racionální důvod, pokud dneska máme 28. dubna, skončíme během několika minut, možná jedné minuty, druhé čtení. Čtrnáct dnů uplyne dávno před zahájením příštího týdne, tak jestli by mi pan kolega Volný mohl vysvětlit, v čem je rozdíl mezi osmi a čtrnácti, když reálně to budeme stejně probírat buď 19., respektive 20., kdy jsou vyhrazené hodiny pro třetí čtení. I když to nezkrátíme, tak ten termín bude pořád stejný. Rozumím tomu, kdybychom měli o týden dřív jednání Poslanecké sněmovny, tak by to nějakou logiku mělo.

Já bych prosil o vysvětlení, abych to pochopil, nic jiného samozřejmě, je to (nesrozumitelné) žádost a pan kolega Volný mi odpovědět nemusí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nicméně pan kolega Volný má pravdu, že na toto skutečně nelze podat veto. Jde podat veto pouze na to, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval, podle § 94a odst. 4, což se nestalo. A já se ptám, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Jestli nikdo takový není, tak podrobnou rozpravu končím a nyní se tedy ptám na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr nemá zájem ani pan zpravodaj.

Vzhledem k tomu, že v obecné i podrobné rozpravě nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, zazněl pouze... návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na osm dnů podle § 95 odst. 1 jednacího řádu. Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí a o tomto návrhu dám hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP