(Jednání pokračovalo v 15.56 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v rozjednaném bodu a tím je bod číslo 2. Prosím, abyste se posadili na svá místa.

Nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka, zda se chce vyjádřit k usnesení Senátu. Není tomu tak. A pana poslance Petra Bendla, zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zda se chce vyjádřit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Vilímce. (K mikrofonu přistupuje pan poslanec Adamec.)

 

Poslanec Ivan Adamec: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající, vážený pane ministře - aha, Vilímec, nebo Adamec?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan Vilímec byl přihlášený.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já se omlouvám, ono je to podobné, ale pan Vilímec má přednost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Budete druhý v pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, máme podobná jména, aspoň tak jak to zní v akustice tohoto sálu, takže se omlouvám panu poslanci Adamcovi.

Já bych ve svém vystoupení jednak chtěl reagovat na diskusi, která probíhala v Senátu. Já jsem si diskusi k tomuto návrhu zákona velmi pozorně přečetl. V závěru bych chtěl reagovat i na aktuální stanovisko Ministerstva financí nebo pana ministra financí k senátním změnám.

Musím konstatovat, že k tomuto tisku, k návrhu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v Senátu probíhala velmi živá debata. Mnoho senátorů bylo nebo je zároveň starosty a k této problematice mají velmi blízko. A já se přiznám, jakkoliv jsem byl jeden z těch, kdo se podílel na pozměňovacím návrhu, který nakonec byl přijat k tomuto sněmovnímu tisku, přiznám se, že sdílím mnohé výhrady senátorů, které byly uplatněny v diskusi, ať to byl pan senátor Vystrčil, pan senátor Martínek, Kubera, Strnad a další. O to více mě překvapuje, že nikdo z pánů senátorů není přítomen projednávání tohoto tisku vráceného Senátem. Je to, myslím, škoda.

Skutečně je na velkém zvážení, zda obecně ve vztahu ke samosprávám se vydáváme cestou jakéhosi postátnění - to je termín, který padl v Senátu - postátnění samospráv. Všude z úst ministrů a mnohdy i pana ministra Babiše slyšíme při setkání se starosty, se zástupci samospráv, že je to nejlépe fungující část veřejné správy, že je to ta nejlépe fungující část zastupitelské demokracie, a to zvláště v menších obcích a v menších městech. Na druhé straně především snad ani ne možná tolik ministři, ale někteří ministerští úředníci neustále vymýšlejí postupy, které činnost samospráv a především obcí nadměrně zatěžují. Ty argumenty jsou velmi rozličné. Jednou jsou to jakési blíže nespecifikované požadavky Evropské unie, pak požadavky na co největší transparentnost, požadavky jiných resortů atd. atd. Jako kdybychom při všem ujišťování, jak si vážíme samospráv, jim permanentně nedůvěřovali, permanentně nedůvěřovali tomu, že jsou nejlépe informovány o dění ve svých obcích a krajích, že dokážou efektivně spravovat jejich území ve prospěch svých občanů a voličů. Neustále máme pokušení vstupovat do jejich záležitostí a zákonnou formou vnucovat, nebo třeba i vyhláškami, to, aby i v dílčích detailech byly nějak reglementovány zákonnou formou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale je tady značný hluk. Poprosím naše kolegyně a kolegy, aby ztišili své hlasy, abyste je nemusel překřikovat. Děkuji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chci jenom uvést, že se to netýká pouze Ministerstva financí, že se to týká všech resortů a že je to jakási rakovina, která vůči samosprávám postupuje.

V Poslanecké sněmovně v diskusi k tomuto návrhu byl po diskusi na podvýboru pro územní finance zpracován pozměňovací návrh, který jsem v rozpočtovém výboru podal společně s panem zpravodajem Zemánkem a který v těch nejkontroverznějších bodech část administrativních povinností obcím snížil. Některé věci zpřesnil, protože bylo evidentní, že ani předkladatel nedokáže přesně formulovat původní text.

Samozřejmě byl už v té době - a teď se blížím k reakci na stanovisko pana ministra financí - velmi diskutován odkladný účinek tohoto zákona, tak, aby tady byla nějaká legisvakanční lhůta, aby se na něj samosprávy vůbec mohly připravit. Předkladatel v průběhu projednávání souhlasil pouze s dílčím odložením účinnosti ve vztahu ke zveřejňování smluv s poukazem na požadavky Evropské komise.
Přihlásit/registrovat se do ISP