(16.20 hodin)
(pokračuje Chládek)

Co ještě říci k tomu více? Kromě těchto aktivit ještě je na půdě ministerstva školství dohoda o spolupráci s Etickým fórem České republiky a s Etickou výchovou, což je občanské sdružení. Takže toliko asi z mé strany. Snad to bude paní poslankyni stačit.

Jenom bych ji chtěl v závěru, jestli ještě mám chvilku času, pozvat, protože vidím, že se eminentně zajímá o tuto problematiku, tak pokud s tím paní poslankyně bude souhlasit, tak bychom ji zařadili i například do poradního sboru, jestli by chtěla být součástí, aby přímo byla při tvorbě té problematiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. Ptám se paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující otázku. Paní poslankyně? Ne, nemá zájem o doplňující otázku, takže tato interpelace byla ukončena.

Můžeme pokračovat další interpelací a to je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka - kontrola Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já a další členové zdravotního výboru a předpokládám, že i ostatní poslanci jsme dostali tzv. otevřené dopisy zaměstnanců Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, ve kterých se poukazuje na nehospodárné vynakládání prostředků v této zdravotní pojišťovně a některé další skutečnosti. Já jsem potom obdržel dopis, ve kterém bylo vysvětleno, že všechny tyto údaje v podstatě jsou nesprávné, respektive že byly řádně projednány v dozorčích orgánech Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Posléze jsem dostal takový 29stránkový materiál, který se týká těch podkladů, a protože Ministerstvo zdravotnictví vykonává ze zákona dohled nad zdravotními pojišťovnami, a vláda má své zástupce ve Správní radě Zdravotní pojišťovny, tak žádám o prověření těchto věcí.

Je zde poukazováno na podivné zadávání veřejných zakázek, dělení veřejných zakázek, účelové stanovení kritérií veřejných zakázek, upřednostňování určitých osob s vazbami na vedení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, pořizování nadstandardních osobních vozidel pro nejvyšší management Zdravotní pojišťovny v ceně 2,4 až 2,9 milionu korun. Dovoluji si upozornit, že Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ve zdravotně pojistném plánu na rok 2014 uvedla, že schodek 1,2 miliardy se bude snažit snížit snížením provozních nákladů, a toto podle mého názoru nekoresponduje s tím, co zde bylo uvedeno.

Žádám tedy, pane ministře, o vykonání kontroly ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra a prověření skutečností, které jsou uváděny v těchto podáních podnětů ke kontrole ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Protože pan ministr je řádně omluven, odpovědi na vaše otázky budou doručeny do 30 dnů. Ukončuji tedy interpelaci pořadové číslo 29.

Budeme se zabývat další interpelací a to je interpelace paní poslankyně Jany Černochové na ministra obrany České republiky Martina Stropnického ve věci nákupu softwaru. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr tady před chvílí byl, byť byl omluven, že zasedá v Senátu. Nezasedal v Senátu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já doufám, že tady bude ještě, protože přišel.

 

Poslankyně Jana Černochová: Má tady věci, ale já myslím, že on se úmyslně těm interpelacím ode mne vyhýbá, takže si ji nechám napříště a budu doufat, že tady třeba pan ministr bude v tu chvíli, kdy na mne vyjde řada.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak uvidíme, jestli se vám podaří být vylosována příští týden. (Do sálu chvatně přichází ministr Stropnický.)

Pan ministr už je tady. Protože jsme ušetřili nějakou minutu, já vám klidně tu interpelaci umožním ještě jednou, protože vidím, že to do 18 hodin stihnu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo.

Pane ministře, nalezla jsem ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce s názvem Analytický rešeršní a monitorovací systém ARMS. Má jít - cituji - o vybudování konsolidovaného kontrolního systému a monitorování nestandardních situací, podvodné i korupční jednání, zefektivnění informačního zabezpečení kontrolních pracovníků Inspekce Ministerstva obrany. Odhadovaná cena této zakázky bez DPH je 7 milionů korun. To je poměrně hodně peněz. Proto se chci zeptat, zda tento nástroj vaše inspekce nezbytně potřebuje, a co si od něj konkrétně slibujete. Jinými slovy, na základě čeho vznikla tato poptávka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. I čas jsme ušetřili ještě nějaký. Prosím o odpověď pana ministra obrany. Pane ministře, máte slovo ke své odpovědi.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, šlo o následující věc. Šlo o to řešit závislost rezortu Ministerstva obrany na stávajících dodavatelích aplikačního programového vybavení rezortních informačních systémů. Vydal jsem 12. 9. toho roku úkol k dalšímu postupu integrace aplikovaného programového vybavení. Záměrem bylo ne utrácet, ale snížit investiční a provozní náklady. Rozumím tomu, že ten adresát nebo uživatel konečný, který by měl disponovat tím systémem, že to může vzbuzovat nějaké otázky, takže jsem rád, že jsem tu otázku dostal. Jde o to, aby jím mohla disponovat Inspekce Ministerstva obrany. Ta záležitost ale vůbec není uzavřená. Byl to návrh příslušného oddělení, respektive odboru. Protože jsem zjistil dodatečně, že ten systém už je funkční minimálně pro Vojenskou policii, tak ta akvizice bude nejenom projednána s Národním úřadem pro vyzbrojování, ale bude s největší pravděpodobností i zrušena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli je zájem o doplňující otázku, paní poslankyně. Ano, je zájem.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji za toto ubezpečení, protože skutečně podle mých informací tady by došlo k duplikaci, protože podobný nástroj má mít k dispozici vámi řízené Vojenské zpravodajství, případně Vojenská policie. Takže bych poprosila, abych byla dodatečně písemně panem ministrem informována, jestli to tedy bylo zrušeno a ušetřili jsme z rozpočtu 7 milionů, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Rozumím tomu tak, že odpověď neočekáváte k doplňující otázce. Pan ministr pravděpodobně odpoví. Pokud chcete, pane ministře, můžete, máte své dvě minuty na reakci na vystoupení paní poslankyně. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Těch 7 milionů samozřejmě nemělo být vyhozeno, ale měly ušetřit daleko víc peněz. Někdy jsou některé ty složky horlivé, proto si tento program navrhly. Nepodezíral bych je ani tak z toho, že chtěly nějakým způsobem nehospodárně nakládat s rozpočtem Ministerstva. Možná že to spíš vyplývalo z toho, jakým způsobem, jak efektivním způsobem ty složky, které jste jmenovala, ten systém využívají. A já si myslím, že ho nevyužívají úplně tak, jak by měly. Přesto nebudeme pořizovat další software tohoto typu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Stropnickému za jeho odpověď. Vyčerpali jsme tedy interpelaci pořadové číslo 30.

Pan kolega Šincl je nepřítomen, čili interpelace číslo 31 také nebude projednána, na paní ministryni Marksovou.

Dostáváme se k interpelaci číslo 32 a to je interpelace pana poslance Antonína Sedi na ministra obrany České republiky ve věci přepravní kapacita Armády České republiky. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, vládou schválená koncepce rozvoje dopravního a vrtulníkového letectva s výhledem do roku 2025 hovoří o podpisu smlouvy s firmou Airbus na nákup nového, třetího letounu Airbus 319CJ s termínem dodání v průběhu roku 2015. Zároveň má být podepsána servisní smlouva na zajištění servisu všech tří letounů.

Chci se zeptat, v jakém stavu je příprava a schválení této akvizice zejména z pohledu termínů či možnosti rozpočtu Ministerstva obrany a také zda má rezort vyčísleny dopady změny servisního partnera, protože předpokládám, že existuje analýza, ze které je patrné, že dojde k úspoře finančních prostředků. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za otázku i za dodržení času. Taky jsme uspořili. Slova se ujme pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já se přiznám, že čím je ten prostor tady prázdnější, tím je tady větší dozvuk a já jsem úplně možná nerozuměl každé slovo. Tak se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci, ale já jsem vyrozuměl té otázce především, že jde o strategickou leteckou přepravní kapacitu. Je to tak? Tak jak byla ta interpelace na seznamu uvedena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP