(11.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vláda je v takovém případě v mimořádně komfortní situaci. Zatímco minulé vlády musely konsolidovat s tím, že nemohly počítat s přírůstkem HDP, vláda je v situaci, kdy může počítat s dvouprocentním přírůstkem HDP. Jedno procento je zhruba 12 mld. příjmů do státního rozpočtu, to je 24 až 25 mld. meziročního přírůstku, což je víc než ono půl procenta. Takže vláda při tomto minimálně požadovaném tempu nemusí vůbec šetřit, nemusí vůbec snižovat výdaje. Může výdaje pouze zafixovat a to půl procento hravě získá meziročním přírůstkem HDP, protože těch 25 mld. tam bude mít z roku na roku z přírůstku ekonomiky. Já bych si samozřejmě přál rychlejší tempo, ale respektuji, že to bude to nejpomalejší možné, tzn. půl procenta ročně.

Za předpokladu, že by vláda byla ochotná jít tímto minimálním způsobem šetření, tzn. šetřila by třikrát pomaleji než my, ale stále by šetřila, za tohoto předpokladu garantuji hlasy všech poslanců TOP 09 pro podporu fiskálního kompaktu, pro podporu finanční ústavy a pro podporu všech návrhů státních rozpočtů, které budou odpovídat této finanční strategii. Jakkoli návrhy státních rozpočtů nebudou odpovídat našim prioritám, bude tam třeba více na mzdy nebo více na sociální dávky, než nám by se líbilo, méně na vědu a výzkum, než nám by se líbilo, jakkoli nebudou odpovídat těmto prioritám, budou-li odpovídat této strategii a tomuto minimálnímu šetřicímu tempu, můžete se spolehnout na podporu všech našich hlasů, nejenom u těch dokumentů, které vyžadují ústavní většinu, ale také u návrhů státních rozpočtů.

Jsem dvacet let v politice a nezazněla dosud takhle vstřícná nabídka od opoziční strany v zájmu nějaké společné finanční strategie ve prospěch České republiky s tolerancí k tomu, že dokážete šetřit pouze třikrát pomaleji, než jsme šetřili my.

Prosím vládu... Nebo prosím - prosit nemusím... Nabízím vládě jednání na toto téma, nabízím vládě písemnou dohodu. To, s čím nemůžete počítat, je podpora zvyšování strukturálních deficitů. To potom nemůžete říkat, že šetříte. Buď jedno, nebo druhé. (Potlesk z řad TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Před řádně přihlášenou paní poslankyní Chalánkovou zde mám jednu faktickou poznámku, takže poprosím pana poslance Bendla o faktickou poznámku.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já se pokusím stručně. Protože když jsem poslouchal pana místopředsedu vlády a dám na stranu takový ten bulvární populistický balast, tak v jeho slovech je řada rozporů. Před volbami - a některé dokonce řekl v tuto chvíli tady - před volbami padaly řeknu hlasy o tom, jak stát má šetřit, jak stát neinvestuje. Dokonce to říkal pan místopředseda vlády i tady, že už dávno mohlo být postaveno ledacos. A to musí být z investičních finančních prostředků, nikoliv z prostředků, které jsou provozní. Ale v tom samém projevu nám tady říká, že bude nabírat úředníky na Ministerstvo financí, tzn. jedním slovem: zvyšovat provozní výdaje státu. To nás čeká pravděpodobně. Ale ono už se tak i stalo, že stát najímá další úředníky. Státní pozemkový úřad od pádu Nečasovy vlády nabírá 230 nových úředníků. To jsou desítky milionů korun, které mohly být proinvestovány v těch silnicích, pane místopředsedo vlády. Ročně, v uvozovkách, jenom na Státním pozemkovém úřadu. Nevím, kolik budou činit náklady potom, až se sečte, kolik nových úředníků bylo přijato na jednotlivé resorty místo toho, aby byly proinvestovány v investicích, které jste tady sám kritizoval, že neexistují. Myslím si, že budou všichni překvapeni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Registruji v tento moment další tři faktické poznámky, takže první s faktickou poznámkou je pan Ivan Filip. Máte slovo. (Zprava se ozývá: Vojtěch!) Vojtěch, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Když tak Vojtěch Václav, myslím, že mám v křestním listě, ale to nevadí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upřesnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Víte, vážení členové vlády, paní a pánové, já jsem slyšel nabídku pana předsedy klubu TOP 09 o tom, jaká by byla krásná spolupráce s opoziční stranou. A jako představitel nejsilnější opoziční frakce tady v českém parlamentu mám jedinou obavu - aby ta nabídka nebyla kompenzována tím, že se nebudou odhalovat právě ty resty, které tam po sobě pan bývalý ministr financí zanechal. To bych byl opravdu velmi nerad! (Potlesk z řad KSČM a hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ivan Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážené kolegyně a kolegové, to, co jsme slyšeli před chvílí od pana ministra Kalouska, je byznys plán, který jsem viděl v televizním pořadu Den D. Je sestavený na základě excelovské tabulky. Ono je velmi těžké predikovat vývoj ekonomiky na následující léta. Je to takové věštění z křišťálové koule a samozřejmě ta čísla o spotřebě a příjmu to velmi výrazně ovlivňuje. Dále nerozlišuje mezi spotřebou a investicí. Dovoluje nám fixovat spotřebu, ale kde budeme mít peníze na ty investice? To je potřeba přece dělat. Spotřebu navíc nelze zafixovat. Když se podíváme jenom na to, jak bude přibývat počet důchodců, tak mandatorní výdaje prostě porostou bez ohledu na to, že budeme respektovat excelovskou tabulku pana ministra Kalouska. Další věcí, kterou neřeší, o tom tady už můj předřečník mluvil, jsou závazky z minulosti, které minulá vláda vytvořila. Vytvořila černé díry, které je potřeba nějakým způsobem zafixovat.

Takže můžeme se na to podívat jako na plán, který je předložen na úrovni dne D, ale nedá se realizovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Karel Rais, po něm pan vicepremiér Babiš a poté pan poslanec Kalousek. Takže vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych vás chtěl trochu obrátit směrem k tomu, co máme projednávat, a to je návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013. Tady ty politické prognózy o tom, jak to bude hezké příští a přespříští rok, když se dáme dohromady s opozicí, to není na pořadu dne. Na pořadu dne je stav státu, který tato vláda převzala. A je jasné a zaznělo to tady: Jsou tady dluhy, to je naprosto zřejmé, a je tady podržená poptávka, co se týká státu. Stát prostě podržel poptávku, zvýšil daně, tak jak tady bylo řečeno, pravicové vlády zvyšovaly daně, každého z nás to sejmulo, lidově řečeno, minimálně o 8 %. A poptávka domácností byla také podržená. V podstatě se to převzalo skutečně v dosti dezolátním stavu. A o tom se tady má diskutovat. Finanční pakt přijde na pořad dne myslím příští týden. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP