(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otevírám rozpravu k navrženým kandidátům. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a bod přerušuji.

 

Dalším bodem je

134.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření
prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení
některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami

Já vás, pane předsedo, opět prosím, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. I zde byly ve stanovené lhůtě předloženy dva návrhy, a to na pana poslance Stanislava Křečka a na pana poslance Jiřího Polanského. První z ČSSD, druhý z ODS.

I zde platí, že podle zákona o jednacím řádu se předsedové komisí volí většinovým způsobem tajným hlasováním. Není třeba proto o tom hlasovat, pouze otevřít rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Rozpravu jsem otevřel. Kdo se hlásí? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a bod přerušuji.

 

Další je bod

135.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických
titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření
role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci
a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých
vysokých školách v České republice

Pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo i za to, že jste se ujal přečtení názvů, dlouhých názvů vyšetřovacích komisí. I zde byly ve stanovené lhůtě podány dva návrhy - na paní poslankyni Evu Dundáčkovou z ODS a Michaelu Šojdrovou z KDU-ČSL.

Stejně tak zde platí, že předsedové komisí se volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. I zde vás prosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Otevírám rozpravu k navrženým kandidátům. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a přerušuji bod.

Nyní pane předsedo prosím o informaci, jak si představujete další průběh volebního aktu.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nyní bych vás požádal, pane předsedající, abyste vyhlásil konání tajných voleb. Na vydávání hlasovacích lístků navrhuji dobu dvacet minut. Vydávání by tedy začalo ve 12.45 hodin. Navrhuji 20 minut, tedy do 13.05 hodin by byly vydávány hlasovací lístky. Na začátku odpoledního bloku bych vás seznámil s výsledky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dámy a pánové, ještě posečkejte. Ještě mám pro vás několik informací. Ve 12 hodin 55 minut se sejde organizační výbor v místnosti 106.

Dále paní poslankyně svolává schůzi...

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Ano. Děkuji vám, pane místopředsedo. Chtěla bych poprosit, omlouvám se, že skáču do řeči, všechny členy skupiny Rusko, aby nezapomněli, že 15 minut před odpoledním jednáním se sejdeme u klavíru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pan poslanec Koníček coby předseda kontrolního výboru připomíná svolání výboru. Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Připomínám výbor pro sociální politiku. Na dvě minuty u klavíru teď hned, ještě před volbami.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: A všem, kteří jdou již volit, připomínám, že bývá obvyklé, abyste těm, kteří mají zasedání v průběhu polední přestávky, tzn. členům organizačního výboru a kontrolního výboru, umožnili, aby měli přednost při svém výkonu volebního práva.

Paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Já bych jenom připomněla zájemcům o zřízení skupiny přátel s Ázerbájdžánem čas, který byl ve 12 hodin u klavíru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Schůze bude pokračovat ve 14 hodin 30 minut, a sice body 51, 47, 19, 21, 54, 242, 43, 187 atd. až do úplného vyčerpání. A následují body, které byly zařazeny dnes ráno, nebo spíš dopoledne, to znamená body týkající se gripenů, a myslím, že je tam ještě jeden bod další.

Přeji vám šťastnou ruku při volbách a dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP