(13.10 hodin)
(pokračuje Veselá-Samková)

Asi jako jediná z vás jsem měla možnost vidět celý spis senátora Jiřího Čunka. Dělo se mi tak jako právní zástupkyni paní Marcely Urbanové, jeho bývalé sekretářky. Mohu vás ubezpečit, že pochybení, kterých se tam dopustili policisté, byla v rozsahu asi tak jedné setiny toho, co jsem viděla v žádosti o vydání pana poslance Petra Wolfa. Je to, bohužel, smutný fakt. Přesto na začátku všech peripetií, kterých jsme byli svědky na poli politické scény, bylo rozhodnutí mandátového a imunitního výboru Senátu o vydání senátora Jiřího Čunka. Podle mého názoru to bylo mimořádně nešťastné rozhodnutí. Dneska máme na rozhodnutí Nejvyššího soudu, že to vyšetřování nebylo korektní. Já bych velmi ráda souhlasila s panem poslancem Škromachem a myslím si, že v zásadě má naprostou pravdu, když žádá, aby byla věc vyšetřena nezávislým soudem. Ale pane místopředsedo, byla zde kauza, ve které vystupoval místopředseda vlády, a stejně se policie nezdržela pochybení, stejně tato záležitost a toto trestní řízení téměř dva roky hýbalo politickou scénou České republiky. Dnes se o případ mého klienta zajímá Amnesty International.

Je klidně možné, že tím, že vydáte mého klienta, otevřete další Pandořinu skříňku a vůbec netušíte, ani já to netuším a nemůžeme to tušit, co vlastně vyjde všechno na povrch. Já osobně se toho velmi děsím. Ne kvůli tomu, že bych nevěřila tomu, že obhájím svého klienta ve věci trestněprávní, o tom podle mého právního přesvědčení není naprosto žádných pochyb. To já dokážu. Bude to možná trvat rok nebo dva nebo tři, ale mezitím tato kauza bude žít svým politickým životem stejně tak, jako už jím žije teď. Možná že to bude ke škodě nejenom této země, ale i vás.

Děkuji vám. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní dr. Kláře Samkové-Veselé. Slova se ujme pan poslanec Petr Bratský. Ještě než mu dám slovo, konstatuji omluvu ze zbytku schůze pana poslance Stanislava Grospiče, který se účastní mezinárodní konference dnes v Praze a je potřeba, aby odjel.

Pane poslanče Petře Bratský, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl kolegyním a kolegům položit takovou otázku: K čemu si myslíte, že asi tak slouží poslanecká imunita? Možná že někteří si myslí, že je zavedena v zákoně proto, abychom mohli dobře a svědomitě po čtyři roky volebního období vykonávat svoji práci. Někteří z vás si možná myslí, že slouží především proto, aby nás chránila za výroky, které řekneme na tomto místě za tímto pultíkem, aby poslanci mohli svobodně své názory na půdě Poslanecké sněmovny říkat. Jsem přesvědčen, že toto si myslí drtivá většina z vás v této chvíli.

A představte si, že zhruba před sedmi lety, když jsme s kolegyní Šojdrovou podávali trestní oznámení na skupinu občanů, kteří rozkrádali majetek bývalého SSM, byli jsme v občanskoprávním sporu zažalováni za výroky zde ve Sněmovně. Museli jsme chodit k soudu, protože na to se vůbec imunita nevztahuje. Opakuji, na kauzu v občanskoprávním sporu se imunita poslance nevztahuje. Chodili jsme samozřejmě na soudy za výroky, které jsme řekli zde, když jsme chtěli přesvědčit, že existuje skupina lidí, která zneužívá svého postavení, a prostě jsme si to tam odchodili.

Až budete za chvíli rozhodovat o zrušení imunity jednoho z nás, zamyslete se nad tím, co kdo tady za tím pultíkem v poslední době říkal a kolik z těchto možností mohlo skončit u občanskoprávního sporu. Zamyslete se nad tím, než jednoho z nás vydáte ke stíhání, kde vzniká řada pochybností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Slova se ujme s faktickou poznámkou Stanislav Křeček, poté pan poslanec Pavel Němec. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, po letech v této Poslanecké sněmovně máloco může člověka překvapit, ale dovídám se tady překvapující věci. Především to, že důvodem trestního stíhání může být jen to, pokud někdo způsobí škodu. Prý tady žádná škoda nebyla, takže o čem se tu bavíme? Ale tak tomu není, dámy a pánové. Podmínka způsobení škody není nezbytnou podmínkou odsouzení za trestný čin, nýbrž naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Dovídám se, že je tady překvapení, že se imunita nevztahuje na občanskoprávní řízení. No jistě, to jako že je poslanec, tak se nesmí rozvést? Nebo jak si to představujeme? Samozřejmě že se imunita nevztahuje na občanskoprávní řízení.

Na otázku, o čem tady rozhodujeme, vám řeknu neprávnickým jazykem: Nevydáme-li poslance Wolfa k trestnímu stíhání, nebude-li mít možnost se před soudem obhájit, navždy bude považován za defraudanta, který tady něco udělal, a nebyla možnost, aby to soud vyvrátil. To je jediné, o čem dneska hlasujeme. Jsem-li nevinen, tak tím spíše žádám o vydání, abych to, co na mě ti socani naházeli v novinách, mohl odškodnit, abych mohl ukázat, že to není pravda. Jestliže se tomu bráním, tak jim dávám zapravdu!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Pavel Němec, poté pan poslanec Zdeněk Škromach ještě jednou. Ne? Mám tady elektronický záznam, není tomu tak. Pan poslanec Pavel Němec má slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Já už jenom stručně. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pan kolega Křeček už mi víceméně vzal z úst to, co jsem chtěl říct já. Opravdu toto plénum není o tom, aby rozhodovalo o vině nebo nevině, to nechť posoudí příslušné orgány. A už jenom to, že tady máme dneska žádost, asi znamená, že ty orgány poté, co prošetřily tu věc a shromáždily asi 6000 stran spisového materiálu, naznaly, že by zřejmě ke spáchání nějakého trestného činu, který je tam uveden, mohlo dojít. My tady máme pouze posoudit, jestli ta kauza má, nebo nemá politický podtext.

Ještě tady chci říct jednu poznámku. Účast právní zástupkyně je velmi zvláštní, protože pak mě napadá jedna otázka, proč tady dneska nemáme třeba i pana vyšetřovatele, neboť bychom se ho klidně mohli zeptat na spoustu zajímavých otázek k té věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. K faktické poznámce pan poslanec Petr Bratský. Panu kolegovi Němcovi můžu říct jediné: nikdo ho nepozval, nikdo to nepožadoval, pane kolego, jednací řád to samozřejmě umožňuje a není to divné ani v jiných parlamentech po celé Evropě.

Pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Dovolte mi jen krátkou poznámku, abych nebyl obviněn z nějaké politické nebo legislativní naivity. Já samozřejmě jsem nemyslel ty části občanskoprávních sporů, o kterých není řeč. Já jsem chtěl upozornit kolegyně a kolegy, že se to vztahuje i na výroky pronesené zde za tím pultíkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Tím jsme zatím vyčerpali všechny přihlášky do rozpravy. Má někdo zájem v rozpravě vystoupit? Není tomu tak.

Přistoupíme k podrobné rozpravě, dám slovo paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru, případně dalším, kteří jsou přihlášeni do rozpravy. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi jenom krátkou poznámku. Tak jako i při předchozích rozhodováních v ostatních případech v tomto volebním období jsem se snažila, aby mandátový a imunitní výbor neposuzoval celou záležitost jako otázku viny a neviny, ale jako otázku, jestli jsou, nebo nejsou uplatněny naplněné důvody pro zachování imunity nebo pro vydání k trestnímu stíhání. Myslím si, že tady v obecné rozpravě se o tom mluvilo jak z jedné, tak z druhé strany, takže to nebudu dále komentovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP