Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. listopadu 2009 v 9.04 hodin
Přítomno: 142 poslanců
 

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinili páni poslanci Kováčik, náhradní karta č. 10, Hamáček, náhradní karta č. 1, a Suchánek, náhradní karta č. 6.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Adam, Böhnish, Braný, Černý, oba dva, Černý Alexander i Černý Karel, Dědič, Gandalovič, Halíková, Hasil, Hašková, Jacques, Jičínský, pan poslanec Kalousek od jedenácti hodin, Kvapil, Michalík, Molendová, Plachý, Pleva, Pospíšil, Reisiegel, Sivera, Snítilý, Šidlo, Šmíd, Vojtilová a Votava. Z členů vlády potom paní ministryně a páni ministři Barták, Janota, Jurásková, Kohout, Kopicová, Šebesta - a pan ministr Šimerka je zde, takže tato omluva, předpokládám, neplatí.

Přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení. Jedná se o body 59 a 63, sněmovní tisky 766 a 907. Dále bychom se měli věnovat dalším pevně zařazeným bodům 114 a 77, dovoluji si připomenout, že je to Zpráva vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží a Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám na období do řádných voleb. Poté bychom projednali bod 66, sněmovní tisk 737, třetí čtení, u něhož je také splněna zákonná lhůta k projednání, a pak bychom se případně věnovali dalším bodům ve schváleném pořadí.

Ovšem nyní nastává příležitost pro ty z vás, kteří si přejí změnit náš dnešní program. První paní poslankyně Šedivá. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolila požádat o pevné zařazení bodu číslo 80, Žádost o vyslovení Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa, na dnešní den ve 12.20 hod. Odůvodňuji tuto skutečnost tím, že ve středu 4. 11. se touto záležitostí zabýval mandátový a imunitní výbor. Včera ve 12.20 bylo předloženo písemné vyhotovení usnesení poslancům a podle zákona o jednacím řádu jsme povinni po doručení žádosti orgánu, který žádá o vydání, toto zařadit na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní poslankyně. Kdo další si přeje vystoupit s návrhem na modifikaci našeho dnešního pořadu jednání? Nikdo.

Pane poslanče Tejci, jménem poslaneckého klubu předpokládám. Máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, požádat o patnáctiminutovou přestávku před hlasováním o programu schůze, respektive o jeho změnách, na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, sejdeme se v 9.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP