(16.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Bohdalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dámy a pánové, pan kolega Petruška tady vznesl velikou obavu, kolik že bude stát peněz zřízení té vyšetřovací komise. Já si myslím, že rozhodně nebude stát tolik peněz, jako stála studia stovek a tisíců poctivých studentů v Plzni na právech. Ti, co absolvovali letos nebo v minulém roce a teď se ucházejí o práci, jsou na trhu práce bezcenní. Mám takový případ, řeším takový případ v poslanecké kanceláři. Absolventka s červeným diplomem z práv letos ze Západočeské univerzity se ucházela o zaměstnání, podívali se jí na diplom a řekli: jo, práva, plzeňská fakulta - slečno, nemáme zájem.

Já bych chtěla, aby ta komise měla jasné zadání, aby neřešila jenom situaci na právnické fakultě, ale skutečně stav ve školství vůbec, protože dříve se říkalo, že za peníze v Praze dům, a dnes se bude říkat za peníze v Česku diplom, ale bez let studia.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí s řádnou přihláškou paní poslankyně Šojdrová. Připraví se pan poslanec Bičík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení ministři, kolegyně a kolegové, já se vyjádřím k oběma bodům dnešního jednání. Vrátím se k tématu, které projednáváme, to znamená ke zprávě vlády o situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity.

Já bych chtěla poděkovat paní ministryni i panu ministrovi, kteří tady tento bod uvedli. Domnívám se, že obě ministerstva, potažmo vláda, věnují potřebnou pozornost tomu, aby k objasnění situace na právnické fakultě došlo. Především mě o tom přesvědčila zpráva paní ministryně, kterou přednesla ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kde jsme se věnovali velmi podrobně činnosti ministerstva nejenom na vlastní právnické fakultě, ale také ve vztahu k dalším vysokým školám. To já považuji za velmi důležité.

Je zde předložen návrh na zřízení vyšetřovací komise. Já jsem přesvědčena o tom, že Poslanecká sněmovna má plnit svoji kontrolní roli a může tak přispět svým dílem k objasnění toho, co se na fakultě událo, jak k tomu došlo, jaké důsledky to bude mít pro ty, kteří porušili buď zákon, nebo také vnitřní předpisy vysoké školy. Naším cílem by především mělo být obnovení důvěry v náš systém vysokých škol. To je společný cíl jak pro vládu, tak pro Poslaneckou sněmovnu a pro akreditační komisi. Z těchto důvodů já podporují zřízení vyšetřovací komise ne jako arbitra, který by měl nahradit činnost ministerstva, státního zastupitelství a dalších orgánů, ale jako nového orgánu, který bude pro veřejnost garantovat důsledný a účinný postup při vyšetřování a zjednávání nápravy. Tato komise by měla Poslanecké sněmovně předložit také návrhy opatření k tomu, aby se tato situace nemohla opakovat nejenom na právnické fakultě v Plzni, ale také na jiných vysokých školách veřejných či soukromých. To znamená že by komise měla navrhnout změny v systému akreditací a také posílit pravomoci akreditační komise včetně jejího finančního zajištění.

Já bych jenom připomněla, že Česká konference rektorů vyzvala k tomu, aby celá kauza nebyla zpolitizována, a já s tímto názorem a obavou rektorů velmi souhlasím. Domnívám se, že zřízení komise, která bude mít jasné zadání, by nemělo vést k politizaci, ale mělo by vést k objasnění toho, co se událo, a především k navržení preventivních opatření.

Pan kolega Ohlídal tady sám navrhl zřízení této komise, ale já musím říci, že jako předseda podvýboru pro vysoké školy nekoná to, co by on osobně konat mohl. Ani jednou zatím nesvolal podvýbor pro vysoké školy, aby se touto kauzou zabýval. Přitom podvýbor pro vysoké školy je přímo určen k tomu, aby se mohl debatě o těchto konkrétních problémech věnovat. Já tím nezpochybňuji samotný návrh na zřízení vyšetřovací komise, jen je mi líto, že standardní orgány, které Poslanecká sněmovna má, nevyužívá tak, jak by je využívat mohla. Mimo jiné také proto přistupuji k tomuto návrhu na zřízení vyšetřovací komise, protože ani podvýbor pro vysoké školy pro mě není garantem toho, že se Poslanecká sněmovna bude touto kauzou dostatečně systematicky zabývat.

Ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu, co aktuálně proběhlo, a to je zvolení děkana. Právnická fakulta tedy má nového děkana a je naší povinností to naprosto respektovat, protože to je pravomoc akademického senátu fakulty a my nemůžeme ovlivňovat volbu. Mohu ale na to mít svůj názor. Já jsem přesvědčena o tom, že se osvědčil postup tam, kde se objevily existenční problémy, a postup u těchto fakult byl takový, že přizvaly do vedení osobnost, která se školou nebyla nijak spojena. Je to praxe, která se osvědčila na fakultě teologické Univerzity Karlovy či Právnické fakultě Univerzity Palackého. Já si kolegy poslance Pospíšila vážím a věřím, že přijal tuto nabídku s nejlepším svědomím vykonat užitečnou práci pro tuto fakultu, ale myslím si, že bude ve velmi obtížné roli. Ostatně jenom bych připomněla, že to není tak úplná výjimka, protože i mezi senátory byli rektoři a děkani vysokých škol. Ale pan kolega Pospíšil nastupuje do krizového řízení a v tom je velký rozdíl a o to bude mít těžší pozici.

Chtěla bych jen říci, že prestiž vysokých škol, o kterou nám tady všem jde a o které hovoříme, rozhodně nezvýšíme tím, když se tady budeme vzájemně napadat.

Paní ministryně Kopicová a ministr Pecina tady přednesli zprávu, za kterou jim děkuji, a chci je ujistit, že pokud bude zřízena vyšetřovací komise, pak by se měla stát pro ně partnerem pro řešení této kauzy. Já jsem zatím nebyla členem žádné vyšetřovací komise, ale budu-li členem této vyšetřovací komise, pak udělám vše pro to, aby tato komise měla výsledky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Než pozvu k řečništi dalšího řečníka, zruším omluvu paní poslankyně Kateřiny Jacques, protože paní Kateřina Jacques je přítomna.

Nyní vystoupí pan poslanec Bičík, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pomalu ale jistě se mi začíná zdát, jako by v souvislosti s Právnickou fakultou Západočeské univerzity bylo odhaleno vše, co z nějakého důvodu být odhaleno mělo, a jako by se řešilo všechno, co z nějakého důvodu mělo být řešeno a nějak vyřešeno. Akreditační komise šetří, ministerstva konají, akademické orgány jednají, vyjadřují se, od včerejška má fakulta nového proreformního děkana, řečeno bylo mnoho slov, popsáno mnoho listů papíru, zřejmě si kabát, nebo alespoň vestičku z ostudy oblékne pár nepoctivých absolventů fakulty. Téměř každý dnes ví, co by se ještě mělo udělat, jak by se to možná mělo udělat jak ve vztahu k fakultě, tak třeba k celému vysokému školství, všechno zkrátka běží a je v pořádku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP