(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Bod 3 schváleného pořadu, sněmovní tisk 920/3, který byl odročen do 3. 11. pro nepřítomnost senátorů, a nově zařazené návrhy zákonů vrácené Senátem bychom zařadili pevně na středu dopoledne 4. 11., a to za bod 2, zákon vrácený prezidentem republiky, o čemž jsme rozhodli nebo rozhodneme v hlasování. Proto budeme muset hlasovat postupně. Poté bychom pokračovali body ze třetího čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty.

Volebním bodům bychom se věnovali ve středu 4. 11. ve 12.30 hodin. Případná druhá kola by proběhla večer před ukončením jednacího dne.

Dnešní jednání bychom zahájili body podle toho, v jakém pořadí je odhlasujeme.

Toto jsou návrhy z grémia a mám zde přihlášky do diskuse k našemu schválenému pořadu. První vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl dvě změny, které se týkají našeho programu. Ta první se týká tisku 431/5, který je vrácen prezidentem republiky. Je to zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Ten bod byl původně zařazen jako druhý bod během dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych navrhl projednat tento bod dnes jako první. Myslím si, že není žádný důvod, abychom projednávání tohoto zákona vráceného prezidentem republiky dále odkládali. Chtěl bych připomenout, že již jednou byl tento návrh odložen v rámci jednání Poslanecké sněmovny minulý týden. To je jeden návrh.

Druhý návrh se týká bodu číslo 50 ve stávajícím schváleném programu schůze Poslanecké sněmovny. Je to senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o sněmovní tisk 722. Chtěl bych navrhnout, aby tato senátní novela byla zařazena jako pevný bod našeho programu tento týden ve středu jako první bod odpoledne. Pokud tam již jsou schváleny jiné pevně zařazené body, pak jako bod po těchto pevně zařazených bodech. Domnívám se, že by Poslanecká sněmovna měla přikročit k projednávání tohoto senátního návrhu zákona zejména proto, že v uplynulých letech se nepodařilo v Poslanecké sněmovně přijmout jedinou změnu, která by zlepšila regulaci hazardního prostředí a zlepšila regulaci hazardních her. Dlouhodobě se nedaří na program schůze Poslanecké sněmovny tuto tematiku prosadit a je zcela evidentní, že to, že se nedaří několik let po sobě změnit loterijní zákon, vyvolává to velké problémy v praktickém životě a velké problémy při regulaci hazardu jako takového.

Chtěl bych proto znovu apelovat na Poslaneckou sněmovnu, aby souhlasila s tím, že ve středu odpoledne začneme tuto tematiku i na půdě naší Poslanecké sněmovny vážným a seriózním způsobem projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo dalšímu řečníkovi, oznámím, že pan poslanec Hrnčíř má náhradní kartu číslo 21.

Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bičík, připraví se pan poslanec Křeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych zde zopakoval návrh, který už zazněl v pátek a který nezískal vaši většinovou podporu. Navrhuji, aby dosavadní bod 113 schváleného programu byl pevně zařazen na dnešní jednání, a to jako první, v případě schválení nyní zaznělého návrhu kolegy Sobotky jako druhý bod jednání. Jedná se o Informaci vlády o dosavadních výsledcích a dalších záměrech šetření probíhajících na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Zdůvodnění. Tak jak jsem uváděl i v pátek, vláda, Ministerstvo školství a Ministerstvo vnitra připravily pro toto jednání písemnou zprávu, kterou jste obdrželi, a domnívám se, že je skutečně vhodné, abychom mohli diskutovat nad vládou připraveným písemným materiálem. Současně zde avizuji, že pokud bude tento návrh schválen, požádám po informaci vlády o přerušení tohoto bodu a sloučení rozpravy k dosavadním bodům 112 a 113 tak, aby oba body mohly být prodiskutovány a přijat k nim závěr společně. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Křeček, připraví se pan poslanec Grüner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já se opět pokusím apelovat na váš zdravý rozum a požádat o vyřazení bodu č. 31. Je to tisk 805, občanský zákoník. Projednávat dva protichůdné občanské zákoníky na stejné schůzi mně rozhodně rozumné nepřipadá. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Grüner, připraví se pan poslanec Novotný Zbyněk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Já vám, pane předsedo, děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dávám návrh Sněmovně na pevné zařazení bodu č. 27, sněmovní tisk 791, zahrádkářský zákon, na dnešní den po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Zbyněk Novotný, připraví se Václav Exner. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP