(14.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Děkuji, pane poslanče.

Nyní vystoupí paní poslankyně Šedivá, připraví se pan poslanec Liška. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolila požádat o zařazení sněmovního tisku 855, novely obchodního zákoníku, na program této schůze, a to o zařazení druhého a třetího čtení - druhé čtení na zítřek odpoledne po pevně zařazených bodech a třetí čtení na pátek 11. září.

Důvodem této žádosti je skutečnost, že se jedná o transpozici směrnice číslo 2007/36/ES o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kotovanými akciemi a lhůta pro transpozici do našeho právního řádu uplynula již dne 3. srpna. Ústavněprávní výbor tento sněmovní tisk projednal minulý týden bez jakýchkoli připomínek a pozměňovacích návrhů, takže se domnívám, že by se jednalo o velmi krátké projednávání těchto bodů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Liška, připraví se pan poslanec Vomáčko. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji, pane předsedo. Vážená Sněmovno, já si dovoluji požádat o zařazení dvou sněmovních tisků, a to tisku 865, což je návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, a to projednání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu. Prosím zařadit tento sněmovní tisk do bloku prvních čtení za pevně zařazené.

Stejně tak sněmovního tisku č. 871, což je návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 484/1991 o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů. Také projednání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vomáčko, připraví se paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Vomáčko: Děkuji, pane předsedo. Členové vlády, dámy a pánové, žádám vás, jestli podpoříte zařazení sněmovního tisku 749 na středu odpoledne po pevně zařazených bodech. Jedná se o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques, připraví se pan poslanec Přemysl Rabas. Paní poslankyně Kateřina Jacques nyní, poté pan poslanec Rabas. Paní poslankyně Kateřina Jacques není, nyní tedy vystoupí pan poslanec Rabas. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o zařazení sněmovních tisků 872 a 873 do bloku prvních čtení. Jde o vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a dále o vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Chcete zařadit do bloku prvních čtení.

Dále zde mám přihlášku paní poslankyně Kateřiny Jacques. Paní poslankyně není přítomná, tudíž ztrácí pořadí.

Nyní budeme hlasovat, pokud nejsou další přihlášky. Zaregistroval jsem několik přihlášek. Nevím, v jakém pořadí...

Ale paní poslankyně Kateřina Jacques se už dostavila, takže dostane slovo. Paní poslankyně, máte písemnou přihlášku. Prosím, vystupte.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Děkuji pěkně, omlouvám se. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila požádat o zařazení prvního čtení tisku 815. Je to poslanecký návrh Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Už jsem na toto téma vystupovala několikrát. Je to opět téma tzv. náhubkového zákona. Stejně tak bych chtěla požádat o variaci na totéž téma z pera pana ministra Kocába, kterou nám předkládá vláda. To je sněmovní tisk č. 905. Opět se jedná o stejný zákon. Dovoluji si požádat, aby tyto dva návrhy byly projednány hned v bloku prvních čtení, jakmile se dostanou na pořad. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Pan předseda s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Pan předseda Kováčik, předseda klubu KSČM. Prosím, máte slovo. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, když jsem v nočních hodinách sledoval výsledky jednání politických špiček, se značným ulehčením jsem viděl, že došlo k dohodě, nebo alespoň tak výsledek toho jednání byl prezentován.

Pane předsedo...

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, zkusím ztišit vážené kolegyně a vážené kolegy, abyste mohl pokračovat. Ale celé to dnešní jednání, které jsem zahájil, je v tomto duchu, ono skutečně není slyšet vlastního slova. Zkuste to.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Mám sice silný hlas, pane předsedo, ale nerad bych byl osočován, že na někoho křičím. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže ještě jednou poprosím kolegyně a kolegy, aby se uklidnili a pan poslanec a předseda klubu KSČM mohl pokračovat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dokonce ještě dnes v ranních a dopoledních hodinách jsme připravovali a prezentovali svoji pohotovost k projednání toho nejpalčivějšího problému, to jest ústavního zákona. Připravujeme pozměňovací návrhy s tím, že životnost této Sněmovny se již podle této dohody počítá na dny. Když vidím ovšem, co se zde a kolik načetlo návrhů, jak mnoho zajisté velmi důležitých záležitostí ještě čeká na tuto Poslaneckou sněmovnu, kdyby tyto návrhy byly prohlasovány - já nevylučuji, že některé z nich vidíme také jako velmi rozumné a podpoříme je, ale drtivá většina z těchto návrhů tady leží řadu měsíců, anebo alespoň byla řada měsíců, ba co dím, let tohoto volebního období, kdy mohly být řešeny namísto planého dohadování se a třeba hádání. Tak mi připadá, že už máme podle toho, jak je zvykem v této Poslanecké sněmovně, program až do června, do řádných voleb.

Já si myslím, že v této chvíli, než začneme hlasovat, i když další návrhy třeba ještě padnou, bychom si především měli rozmyslet, jestli chceme Sněmovnu rozpustit, nebo ne, a pokud chceme Sněmovnu rozpustit, tak návrhy buď stáhli, anebo pro ně nehlasovali, a pokud nechceme, tak potom zapomeňme na všechny dohody, zahoďme je a pojďme tedy dokončit toto volební období, abychom vůbec stihli projednat všechny ty věci, co se tady dnes načetly. Já jsem přesvědčen o tom, že několik velmi závažných záležitostí jsme skutečně schopni stihnout za tento týden a příští týden se podle výsledků Ústavního soudu buď rozejít, anebo tedy zpět k tomu původnímu termínu voleb, ale prosím, prosím - vyzývám k rozumu. Po volbách bude také volební období a tam se 95 % těch návrhů, které dnes znějí, dá projednat také, dá se projednat v klidu a dá se projednat věcně.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP