(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Teď bych požádal paní poslankyni Hanu Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si požádat o pevné zařazení původního bodu číslo 58, sněmovní tisk 625, jako - slyšela jsem, že první a druhý bod dnes po třetích čteních už jsou zamluveny - třetí bod, takže jako první bod po třetích čteních dnes odpoledne. Na projednání tohoto zákona má zájem 64 starostů Moravskoslezského kraje, kteří podepsali petici. Domnívám se, že před volbami si nemůžeme dovolit zklamat tyto starosty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také po třetích čteních. Teď bych požádal pana poslance Skopala. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl jako pevně zařazený bod na pátek ve třetích čteních bod číslo 135, sněmovní tisk 431, zákon o významné tržní síle. Je to třetí čtení. Navrhl bych ho jako první bod třetích čtení v pátek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod třetích čtení v pátek. Nyní bych požádal pana poslance Böhnische.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré ráno. Já si dovoluji navrhnout bod 130, třetí čtení sněmovního tisku 632, zařadit pevně dnes za již pevně zařazená třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď ještě mám písemnou přihlášku pana poslance Bursíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Pane místopředsedo, dobrý den. Dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout za pevně zařazené body v třetích čteních dnes odpoledne bod číslo 124, tisk 511. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nějaké zdůvodnění? To je také třetí čtení? Ano. Ještě paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolila navrhnout alternativní hlasování do bloku hned za třetími čteními dnes odpoledne. Jako první bod byl by tisk 663, vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích, bod číslo 44. Domnívám se, že návrh předchozí vlády má v Poslanecké sněmovně větší šanci na úspěch než individuální poslanecký návrh, a proto bych si dovolila navrhnout jeho předsunutí. Čili jako první nebo druhý, nevím, jak to teď vychází, po třetích čteních.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, paní poslankyně. Já se vám omlouvám. Jednak tomu moc nerozumím, jednak ani vám nerozumím. Vůbec si s tím nevím rady.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: To spolu asi úzce souvisí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vůbec nevím, co je to alternativní hlasování.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Já jsem měla na mysli, že pokud se hlasuje o druhém zařazení po třetích čteních a nebude úspěšné, tak tam může být navrženo to moje druhé hlasování, protože jsem v pořadí. Dobře, tak nebudeme to nazývat jakkoli, prostě navrhuji to jako první bod po třetích čteních a hlasujme o tom, jestli je to pro vás takto srozumitelnější.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My zde máme dnes navrhovaný první bod po třetích čteních. Máme dokonce i první i druhý bod navrhovaný po třetích čteních. Vy to myslíte tak, že pokud by neprošly, tak by...?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Ano, já nedokážu předjímat, jak bude úspěšné hlasování o těchto návrzích na pevné zařazení, a proto přicházím se svým návrhem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, v tom případě bych navrhl, abyste doporučila hlasovat o pevném zařazení vašeho bodu po těch eventuálně pevně zařazených bodech po třetích čteních. Ještě kdybyste mi jednou řekla číslo bodu.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Pane předsedající, já se domnívám, že jsem přesně to, co jste mi právě navrhl, učinila, ale mohu to udělat znovu. Navrhuji po třetích čteních pevné zařazení bodu číslo 44, sněmovní tisk 663.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím, nechám hlasovat. Děkuji. Ještě někdo? Nikdo. Tak budeme hlasovat. Zagongujeme, prosím, aby se všichni dostavili do sněmovny, budeme hlasovat o návrzích, které tu zazněly.

Dámy a pánové, můžeme hlasovat v pořadí, jak byly návrhy předkládány. První byl pan poslanec Aubrecht, bod 158, tisk 717, zákon o odpadech. Já se omlouvám, první byl návrh pana předsedy Vlčka - smlouvy v prvním a druhém čtení dělat odpoledne po třetích čteních, po všech pevně zařazených bodech.

 

Takže první návrh pana předsedy Vlčka - smlouvy první a druhé čtení dělat odpoledne po všech pevně zařazených bodech. Takový byl návrh pana předsedy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 206, přihlášeno je 173 poslanců, pro hlasovalo 162, proti žádný, takže tento návrh byl přijat.

 

Teď teprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Aubrechta, který se týkal onoho zákona o odpadech, bod číslo 158. Pan poslanec Aubrecht navrhoval, aby tento bod byl zařazen dnes pevně odpoledne po pevně zařazených bodech jako první.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, třetí čtení zařadit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 207, přihlášeno je 178, pro hlasovalo 123, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Ale zase jsem přeskočil první návrh pana poslance Aubrechta. On navrhoval, aby se hlasovala odpoledne třetí čtení. To musíme jako Sněmovna odhlasovat.

Paní poslankyni Kateřině Jacques nefunguje hlasovací zařízení. V tom případě možná i to, co jsme odhlasovali... Já vás zkusím všechny odhlásit. Požádám, abyste se všichni přihlásili. Paní poslankyně, pokud jste byla jinde přihlášena, tak jsem všechno odhlásil a teď se můžete znovu přihlásit. (Hlas ze sálu: Nebyla. Předsedající chvíli vyčkává.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP