(15.50 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Česká vláda měla v této věci pozitivní stanovisko pro toto členství, já o tomto řešení přesvědčen nejsem. Jak říkám, nenavrhuji zamítnutí, nebudu ani pro zamítnutí hlasovat, ale jenom upozorňuji na to, že chceme-li mít zahraniční politiku, která je jasná, je srozumitelná, je sebevědomá, což vláda Mirka Topolánka nejednou říkala, že dělá sebevědomou zahraniční politiku, pak to musí být taková zahraniční politika, které rozumějí a mohou jí věřit i čeští občané.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci Jičínskému. Ptám se, kdo dále se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud se nikdo další nehlásí, tak můžeme rozpravu zřejmě ukončit.

Nevím, jestli chce reagovat pan ministr. Chce, prosím, tak ještě pan ministr dostane slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Dovoluji si upozornit, vážené poslankyně, vážení poslanci a vás pane předsedající, na jednu maličkost, kterou, když tady byly líčeny nevýhody přístupu těchto zemí do NATO, na jednu věc upozornit. Pamatujeme si přece z našich vlastních dějin, že vstup naší země spustil vlnu investicí. Je mi to velice líto, peníze jsou největší zbabělec na světě. A tudíž se hrnou peníze, investice a tak dále pouze do zemí, kde se cítí prachy bezpečně. A k tomu přispívá členství v NATO. Já nevidím, že by Albánie a Chorvatsko ohromně přispěly k obranyschopnosti Evropy, ale pro tyto země je to ohromná výhoda. To bych rád podtrhl.

Rád bych také ještě reagoval na poznámku ohledně Srbska. Česká politika sleduje politiku, která se pokouší všechny země Evropské unie přesvědčit o tom, aby urychlila vstup Srbska do Evropské unie, aby se konečně ratifikovala také dohoda, která už je na světě. Závisí to samozřejmě na plné spolupráci s mezinárodním trestním soudem ohledně bývalé Jugoslávie. Pak doufáme, že se nám podaří Srbsko co nejrychleji také přivést do euroatlantických struktur.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana zpravodaje - už nechce, takže v tom případě nám zbývá jediné: přikročit k hlasování o navrženém usnesení, tak jak ho máme za zahraničního výboru.

Dám ještě slovo zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, pane předsedající. Ještě zazněl od paní kolegyně Konečné návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nejdřív tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a pak o návrhu na usnesení ze zahraničního výboru. Prosím, abyste se vrátili do Sněmovny. Kdo chce hlasovat, tak se musí posadit.

Budeme hlasovat o vládním návrhu, kterým se předkládá Parlamentu souhlas s ratifikací přístupu Albánské republiky a Chorvatska k Severoatlantické smlouvě. Nejdřív budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zamítnout tento návrh, stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4, přihlášeno je 184, pro hlasovalo 32, proti 94. Takže návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Budeme hlasovat o druhém návrhu a to je návrh usnesení, jak ho předložil zahraniční výbor, který snad není třeba číst. Je to souhlas k ratifikaci obou protokolů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5, přihlášeno je 184, pro hlasovalo 127, proti 29. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Takže myslím, že mohu poděkovat panu ministrovi i panu předkladateli a můžeme ukončit projednávání tohoto druhého bodu naší schůze.

 

A teď, vážení kolegové, mi dovolte, abych řekl, že nyní přerušuji 47. schůzi do ukončení nebo přerušení 44. schůze a v každém případě do pátku 19. 12.

Ještě paní poslankyně Šedivá má něco v tomto meziprostoru, tak prosím.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Já bych jen pro steno chtěla říci, že v posledním hlasování jsem hlasovala ano, ale zobrazilo se mi, že jsem se zdržela hlasování. Hlasování nezpochybňuji, takže pouze pro steno.

 

(Schůze přerušena v 15.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP