(Jednání pokračovalo v 11.15 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, čas na přestávku poslaneckého klubu KDU-ČSL vypršel, budeme tedy pokračovat v jednání 47. schůze.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Paroubek - náhradní karta číslo 2, pan poslanec Tluchoř - náhradní karta číslo 7, pan poslanec Černý - náhradní karta číslo 8 a pan premiér Mirek Topolánek - náhradní karta číslo 4.

 

Ještě než přistoupíme k určení ověřovatelů 47. schůze Poslanecké sněmovny, dovolte, abych umožnil naší nové kolegyni složit poslanecký slib.

 

Slib poslankyně

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Michal Pohanka se notářským zápisem vzdal svého poslaneckého mandátu, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance.

Ještě než požádám zástupce mandátového a imunitního výboru, chviličku počkám, protože by nebylo dobré při čtení poslaneckého slibu, aby byl velký pohyb v Poslanecké sněmovně.

(Po chvilce:) Nyní požádám místopředsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou.

Paní poslankyně Zubová má náhradní kartu číslo 3.

Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 11. prosince 2008 zanikl podle ustanovení § 6 písmene c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Michalu Pohankovi.

Mandátový a imunitní výbor na své 28. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 99, ve kterém konstatoval, že panu Michalu Pohankovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník paní Irena Kočí, jíž dne 11. prosince 2008 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 90 z roku 1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslankyně Irena Kočí poslanecký slib.

Prosím paní poslankyni Kočí, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové poslankyně.

Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslankyně Kočí skládá slib do rukou předsedy.)

Paní poslankyně, blahopřeji. (Potlesk.)

Vážení kolegové, děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych mezi námi uvítal paní poslankyni Irenu Kočí a popřál jí v její poslanecké práci hodně úspěchů.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Milana Bičíka a poslance Petra Bratského. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 182, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 47. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Milana Bičíka a poslance Petra Bratského.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Hojda - zahraniční cesta, paní poslankyně Zelenková - zdravotní důvody, pan poslanec Tesařík.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jehlička.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP