(10.20 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Bublan, připraví se paní poslankyně Šedivá. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych podpořit návrh na to, abychom projednali tuto novelu, z jednoho důvodu, že přece jen naše legislativa je v tomto směru poněkud měkčí než evropská a potom nám to ztěžuje situace, kdy policie zjistí, že šíření dětské pornografie je v podstatě tou mezinárodní záležitostí, a to vede k tomu, že pachatelé této činnosti se soustřeďují více na naše území, protože vědí, že zde nebudou tak silně postiženi jako v některých jiných zemích. Samozřejmě to můžeme spojit i s mezinárodním evropským zatykačem a s jinými aspekty. Nic nebrání tomu, abychom tuto novelu udělali, a tím dali najevo, že tento problém je pro nás velmi palčivý a velmi silný.

Přimlouval bych se také za to, aby tuto novelu projednal výbor pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo uděluji paní poslankyni Šedivé. Další přihlášky nemám.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vládo, já k tomuto návrhu, k této novele trestního zákoníku, mám jen drobnou poznámku. Domnívám se, že i když není zpracovaný tak, jak přesně předpokládá směrnice Rady Evropy, je zapotřebí se touto novelkou zabývat. Proto navrhuji, aby byla propuštěna do druhého čtení, a navrhuji, aby byla lhůta pro projednávání prodloužena o 20 dní. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy se hlásí paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane přesedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi jen krátkou poznámku, vaším prostřednictvím, panu kolegovi Bendovi, ale i dalším, kteří se vyjadřovali k dílčím novelám. Včera jsme tady v bodě 16 projednali dílčí novelu trestního zákona. Prosím, pokud hodnotíme, aby to či ono nebylo projednáváno dílčím způsobem, nehodnoťme to podle toho, kdo to předkládá, ale podle toho, jaká je naléhavost. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu.

Ptám se na případná závěrečná slova zástupce navrhovatelů a pak paní zpravodajky. Jako první vystoupí zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, vážení přítomní členové vlády, kolegové a kolegyně, já bych ve svém závěrečném vystoupení za navrhovatele chtěl poděkovat všem z vás, kteří jste náš návrh tím či oním způsobem podpořili.

Pokud se týká dnešní rozpravy, nechtěl bych opakovat to, co jsem říkal v závěru našeho včerejšího odpoledního jednání, protože řada věcí již byla zodpovězena. Z rozpravy, která zazněla dnes, bych upozornil jen na jednu věc, která se týká předkládaného komplexního přepracování trestního zákona. Ano, je to pravda, já se také přikláním po zkušenostech z minulého volebního období k tomu, že jeho předložení ve formě sněmovního tisku do Sněmovny zdaleka neznamená ani brzké přijetí, a dokonce ani přijetí jako takové. Navíc, a to se prosím podívejte, jak stanovisko vlády, tak také včerejší vyjádření pana ministra spravedlnosti znělo v tom směru, že také vláda připravuje samostatnou drobnější novelu § 205 trestního zákona, čili nespojuje tuto otázku s komplexním přepracováním trestního zákoníku. Čili počítá s urychleným řešením.

Co říci na závěr. Po proběhlé rozpravě mi nezbývá, než opakovat to, co jsem včera říkal na závěr svého vystoupení. Před vámi stojí teď rozhodnutí o tom, jak se k našemu návrhu zachovat. Můžete jej vrátit k přepracování, můžete jednání přerušit, můžete čekat na vládní návrh, o kterém nevíme - nebylo zde o tom hovořeno - zda bude předložen za měsíc, tři měsíce, nebo ještě déle, a budeme pak společně absolvovat celý legislativní proces od počátku včetně diskuse nad tím, zda tento návrh naplňuje všechny parametry avizované včera panem ministrem spravedlnosti, zda jsou tyto parametry optimální a podobně. Anebo máme druhou možnost, propustit návrh do výborů, v relativně krátké době posoudit oba návrhy - pan ministr včera prohlásil, že návrh vlády je už víceméně připraven, ověřte si to ve stenozáznamu - a pak i další možné připomínky a dospět k všeobecně přijatelnému řešení.

Vážené kolegyně a kolegové, je to na vás. Pokud zvolíte tu druhou možnost, že propustíte a umožníte brzké přijetí změny zákona, nikdo vám asi nijak zvlášť děkovat nebude. Proč? Řada činů, které se dnes často dějí beztrestně, se pravděpodobně vůbec nestane. A veřejnost, ta to právem bude pokládat za samozřejmost. A pokud jste připraveni hlasovat pro tu druhou variantu, zabránit nějakým způsobem projednání a přijetí zákona, tak vás prosím, zkuste si ještě předtím, než zmáčknete příslušná tlačítka, představit, že jistý počet činů se do přijetí úpravy naopak stane a že bude mít své důsledky. Já osobně jsem si už možnost vybral, ne jako předkladatel, ale vybral jsem si ji jako pedagog, jako pracovník s mládeží, jako dědeček, chcete-li, zkrátka jako člověk.

Předem děkuji všem, kteří návrh, třeba s výhradami, podpoří.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí paní zpravodajka. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, chci jen podat závěrečnou zprávu a informaci, že v rozpravě vystoupilo deset poslanců a byly podány následující návrhy: návrh na vrácení navrhovateli k dopracování, dále návrh na přerušení projednávání návrhu do předložení nového trestního kodexu, dále návrh na projednání ve výboru pro evropské záležitosti a návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k hlasování.

 

Jako první budeme hlasovat návrh na vrácení. Za malý okamžik zahájím hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 150 poslankyň a poslanců pro návrh 55, proti návrhu 40. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přerušení, tak jak navrhl pan kolega Benda. Ano, eviduji žádost o odhlášení. Odhlásím vás a požádám vás, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, který navrhl přerušení tohoto bodu do předložení vládního návrhu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 147 poslankyň a poslanců pro návrh 61 proti návrhu 51. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Pan zpravodaj navrhl, nebo v rozpravě bylo navrženo, že další výbor by byl pro evropské záležitosti. Má ještě někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP