(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další je paní poslankyně Orgoníková, připraví se Ladislav Skopal.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrhy k usnesení rozpočtového výboru, a to:

1. Sportovní hala Předměřice nad Labem, druhá samostatná etapa, obec Předměřice nad Labem v okrese Hradec Králové. V rozpočtovém výboru byla schválena částka 5 mil. Kč na tuto akci a já žádám o navýšení na 9,05 mil., tedy navýšení o 4,05 mil. z kapitoly 398 Veřejná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

2. Rekonstrukce základní školy v Kopidlně, město Kopidlno v okrese Jičín. V rozpočtovém výboru byla schválena částka 5 mil. Kč na tuto akci a já žádám o navýšení na 9,69 mil. Kč, tedy navýšení o 4,69 mil. Kč z kapitoly 398 Veřejná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

Já bych vás chtěla ujistit, že obě obce si váží přiznané dotace rozpočtového výboru ve výši 5 mil. Kč, ovšem ze svých zdrojů nemohou zainvestovat rozestavěné stavby, a to zdůrazňuji, rozestavěné stavby, do výše v Předměřicích 9,05 mil. Kč a v Kopidlně 9,69 mil. Kč. Všem vám děkuji za podporu za obě obce.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Ladislava Skopala, aby přednesl svůj návrh. Další bude David Rath.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych i já přednesl svoje návrhy.

Jedná se o zařazení v nové položce v kapitole VPS 398. Jedná se o obec Jaroslavice, okres Znojmo, oprava místní komunikace. Bylo by to v programu 298220.

Dále rovněž obec Jaroslavice, okres Znojmo, výstavba kanalizace. Bylo by to rovněž z programu 298220.

Dále by se jednalo o obec Mikulovice, okres Znojmo, výstavba sportovního areálu.

Já se vrátím ještě k obci Jaroslavice, okres Znojmo, oprava místní komunikace. Tam by byly 2 mil. Kč, u druhé položky 1,5 mil. Kč.

Teď u obce Mikulovice, okres Znojmo, výstavba sportovního areálu, 1,5 mil. Kč z programu 298210, a bylo by to 1,5 mil. Kč.

Dále je to město Znojmo, výstavba sportovního areálu, 2 mil. Kč z programu 298210.

Dále obec Ostrovec, okres Písek, oprava havarijního stavu mateřské školky, rovněž z programu 298210, 2,2 mil. Kč.

Dále obec Ostrovec, okres Písek, oprava místních komunikací po povodních, rovněž z programu 298220.

Jako poslední je obec Suchorly (?) u Znojma. Je to rekonstrukce místních komunikací v rozsahu 2 mil. Kč. Bylo by to z programu 298220.

Všechny tyto položky by byly na vrub vládní rozpočtové rezervy ve VPS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to byl pan poslanec Skopal. Teď bych požádal pana poslance Davida Ratha a připraví se Hana Šedivá.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se ke svým návrhům přihlásil svým jménem a ten první ohledně podpory pražského metra dávám především proto, že před volbami v předvolebním pořadu jsme jako volební lídři byli dotazováni, kolik budeme směřovat ze státního rozpočtu do pražského metra. Já jsem přišel s tím, že ta částka by se měla zhruba zdvojnásobit, tedy ze stávající necelé půl miliardy na miliardu. Tímto tento veřejný slib plním.

Jsem zvědav, jestli veřejný slib splní i pan Topolánek, který říkal, že by se to mělo zvýšit na 2 až 3 miliardy ze státního rozpočtu. Nevšiml jsem si, že by tento svůj veřejný závazek pan Topolánek splnil v návrhu státního rozpočtu. To znamená, že tam je stále částka pod půl miliardy, ale já jsem člověk čestný, který co řekne, splní, a co slíbí (Smích v sále.), tudíž tady jednoznačně plním svůj slib a navrhuji tedy z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa přesunout částku půl miliardy na podporu výstavby pražského metra.

Druhý návrh je návrh na dokončení školy ve městě Hostivice, Praha-západ, z prostředků Všeobecné pokladní správy 398, částku 143 455 192 Kč na realizaci druhé etapy, protože ta škola je nedostavěná a působí to velké potíže v celé obci a tamním obyvatelům.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Hana Šedivá. Připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, podávám návrhy na změnu rozpočtu:

Za prvé, rekonstrukce základní školy Kunín, okres Nový Jičín, program 298210, v částce 6 mil. Kč.

Dále jsou to stavební úpravy městského úřadu a přístavba archivu Fulnek v částce 3,7 mil. Kč.

Dále rekonstrukce chodníků včetně bezbariér na území města Fulnek, první etapa, 8 milionů, a centralizace školního stravování Fulnek, částka 31,27 mil. Kč.

Všechny tyto akce hradit ze státní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Teď požádám Tomáše Kvapila. Ivan Ohlídal je další.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, podávám tento pozměňovací návrh. Týká se kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento návrh zní: zvýšit položku transfery nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny o 20 milionů a o stejnou částku snížit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti. Toto je první pozměňovací návrh.

Pak podávám ještě dva další pozměňovací návrhy, které nebyly v rozpočtovém výboru schváleny.

1. V kapitole VPS zavést novou položku konzervatoř evangelické akademie Kroměříž, IČO 00838144, druhá etapa rekonstrukce budovy v Olomouci, ve výši 10 mil. Kč, a o stejnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

2. V kapitole VPS zavést novou položku kostel narození Panny Marie v Konici, IČO 47920491, okres Prostějov, oprava fasády a věže, ochrana proti vodě, ve výši 3,5 mil. Kč, a o stejnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Obě tyto akce jsou rozestavěné a nebyly vzaty rozpočtovým výborem v potaz.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to byl Tomáš Kvapil. Já myslím, že bychom mohli přerušit toto projednávání, protože se blíží 11. hodina.

Vyhlašuji polední přestávku. Budeme se věnovat v klubech představování kandidátů na ombudsmana a Sněmovna bude pokračovat ve 14 hodin odpoledne, samozřejmě čtením pozměňovacích návrhů pro státní rozpočet.

Já jenom přečtu, že následovat budou jako první: Ivan Ohlídal, Vítězslav Jandák, Petr Rafaj, Petr Braný, Vlastimil Aubrecht, Anna Čurdová, Robin Böhnisch, Josef Smýkal, Martin Tesařík, Antonín Seďa, David Šeich, Jan Morava, Karel Kratochvíle, Václav Mencl, Vlasta Bohdalová, Miloslav Kala, Tomáš Úlehla, Václav Klučka, Hana Šedivá, Václav Grüner, Václav Votava, Jan Látka, Zdeněk Maršíček, Karel Sehoř, Jaroslav Plachý, Miroslav Grebeníček, Pavel Ploc, Karel Černý, František Bublan, Milan Bičík, Ladislava Zelenková, Jaroslav Krákora, Miloslav Soušek, Lubomír Suk, Miloš Patera, Tomáš Hasil atd.

 

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP