(10.20 hodin)
(pokračuje Bratský)

Často nás velice trápí, ale nemůžeme je řešit tímto způsobem, pokud si máme vážit sami sebe. Skutečně bych chtěl proti této praxi znova varovat, a pokud se nejedná o něco, co bych nazval možná legislativní nouzí, věc, která skutečně by mohla ohrozit nějaký chod důležitých věcí v životě naší společnosti, kdy to bude zdůvodněno, kdy to bude jednoznačně podpořeno jak ministerstvem, tak příslušným výborem, pokud výbor bude mít vůbec čas se kvůli tomu sejít, tak jsem proti, abychom podobné praxe zaváděli, a vážím si některých svých kolegů, kteří ve snaze dobrých věcí se snažili právě k této novele školského zákona těmto věcem poskytnout některé řekněme přílepky, ale budu hlasovat proti a chtěl bych vás vyzvat, abyste učinili totéž.

Jinak věci, které předložil pan kolega Martínek a kolega Novotný, byly projednané výborem. Pan předseda výboru vám to sdělil. To jsou věci, o kterých nehovořím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bratskému. O slovo se přihlásil pan ministr spravedlnosti, chce uplatnit své přednostní právo? Ne. Takže hovoří pan poslanec Hovorka, potom pan ministr Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, já bych rád znovu upozornil, že tento problém, který se týká výdejních stojanů zemědělců, stavebních firem a lesnických firem, jsme se snažili vyřešit už při projednávání zákona o čerpacích stanicích a o pohonných hmotách, který tady byl v minulém období. Já jsem na ten problém upozorňoval už na hospodářském výboru a posléze potom na Sněmovně ve druhém čtení a ten návrh, který byl jasně odůvodněn, nebyl podpořen. Já jsem to tehdy nepochopil. A dneska vlastně, když má vstoupit ten zákon v platnost, když se ukazují praktické problémy, které s tím budou, tak najednou se strhává lavina pozměňovacích návrhů, které mají tento stav napravit.

Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem podporoval návrh, který předložil pan kolega Papež, který byl předložen také v nesouvisejícím zákoně, který se týkal spotřebních daní. Předpokládám, že pozměňovací návrh prošel, a pokud se tento zákon projednává v Senátu, tak nic nebrání senátorům, aby prostě upravili ten návrh do podoby, v jaké má vyjít.

Také si myslím, že vlastně tyto věci je možné řešit trošku lepším způsobem, než dávat nesouvisející návrhy do školských zákonů a podobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Pan ministr Pospíšil, potom pan poslanec Vojíř, pokud pan poslanec Vojíř nechtěl s faktickou poznámkou. Ta by měla samozřejmě přednost.

 

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedající, dámy a pánové, co jsem chtěl říci, víceméně řekl již kolega Bratský, takže jenom velmi stručně. Budu na vás apelovat, abyste velmi zvážili, zda podpoříte tzv. poslanecké přílepky, které obsahově a věcně nesouvisejí se základní materií zákona. Diskutovali jsme o tom mnohokrát v minulém volebním období. A já to nerad říkám, ale tendence poslaneckých přílepků má bohužel vzrůstající charakter, to znamená projednáváme jich čím dál více a čím dál více jich schvalujeme. Všechny politické strany měly ve svých programech ve volbách heslo zjednodušení právního řádu, zpřehlednění právního řádu, a to, co právní řád nejvíce zapleveluje a znepřehledňuje, jsou právě ony přílepky.

Já vím, že jsme v těžké situaci, že v tuto chvíli zde Parlament nemá tolik šancí projednat zákony jiným způsobem, ale já vás přesto moc prosím, pokud ty návrhy nemají vysloveně charakter legislativní nouze, pokud opravdu není nutné za každou cenu projednat a bylo by možné projednat samostatným poslaneckým návrhem, tak vás moc prosím, pojďme touto cestou. Protože projednáváme-li věcně odlišný návrh v podobně přílepku, tak v zásadě obcházíme legislativní proces, protože k té věcné materii se nemají šanci vyjádřit všechny relevantní orgány, včetně příslušného výboru. A to podle mého názoru není správné. Takže moc vás prosím jako osoba odpovědná za vládní legislativu, zvažte, zda podpoříte, či nepodpoříte ten návrh, a věřte, že budete-li uvažovat na jedné straně pomyslných vah, budete-li mít potřebnost té opravy, tak dejte na druhou stranu to, o čem hovořím, a to je přehlednost a kvalita právního řádu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pospíšilovi. S faktickou se hlásí pan poslanec Karel Šplíchal, potom pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já bych chtěl jenom připomenout i panu ministrovi, že můj návrh nebo ten požadavek, to nebyl žádný přílepek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Ještě jednou, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Když je tu apelováno na legislativní čistotu, já jsem určitě pro. Já budu velmi rád, když si řekneme, že např. od 1. ledna příštího roku se prostě taková situace nestane, a to nikdy. To je první věc. A pak to dodržujme.

Před třemi nedělemi prošel zákon o spotřebních daních, tam byly čtyři přílepky, a nikomu to nevadilo. Teď jsme se asi probrali a teď to vadí. Budiž. Někdy se probrat musíme a to je asi dobře. Tak to je poznámka na margo věci čistoty legislativy.

Co se týče toho věcného problému, mně je hrozně líto kolegů, kteří buď byli v hospodářském výboru, nebo jsou dnes v hospodářském výboru, že nechápou, že já přece nechci změnit v žádném případě, byť poměrně tvrdé, podmínky pro to, že když někdo z výdejny mění tuto výdejnu na klasickou čerpací stanici, to znamená používají ji i vně toho podniku, tak musí splnit velmi přísné neboli přísnější parametry, než kdyby to byla výdejna uvnitř. To já změnit nechci. Ale každý, kdo procházel režimem schvalování i takto zvláštní stavby, to není jednoduchá stavba, čerpací stanice, tak ví, že to trvá nějakou dobu a že prostě když to chcete rekonstruovat, nebo když prostě máte nastavit ty podmínky nově, tak to trvá nějakou dobu.

Já se o to nechci už teď přít. Buď vyjdeme vstříc této myšlence a umožníme to prodloužení, nebo té myšlence vstříc nevyjdeme, některé čerpací stanice se stanou tím pádem spíš výdejnami, budou existovat pouze pro vnitřek, a říkáme, že těm zemědělcům přes tu zimu tenhle typ byznysu neumožníme.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Ptám se, zda-li pan poslanec Martínek se chce se Sněmovnou podělit o nějaké své stanovisko. Není tomu tak.

Takže poprosím pana poslance Bičíka, aby se ujal vpravdě nelehké úlohy.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já v prvé řadě konstatuji, že v rozpravě ve třetím čtení vystoupilo celkem deset poslanců, z toho někteří opakovaně, že rozprava reagovala tak, jaká je materie tohoto zákona v současné podobě, čili že rozprava byla velmi různorodá. V rozpravě zazněly některé návrhy, které jsem se snažil zachytit tak, aby hlasování proběhlo v duchu všech návrhů, které zde byly předneseny, a bylo pokud možno přehledné.

Takže pokud, pane předsedající, dovolíte, navrhuji asi následující postup pro hlasování ve třetím čtení.

Pan kolega Novotný přednesl návrh na částečné zpětvzetí svého vlastního pozměňovacího návrhu, a to návrhu, který je obsažen v bodě B1, a byl zde přednesen.

Dále pan kolega Novotný přednesl legislativně technické opravy návrhu zákona, také je přednesl ústně, a já se domnívám, že druhé hlasování by mělo proběhnout o těchto legislativně technických opravách.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že obě tyto části jsou podle stanoviska legislativního odboru Poslanecké sněmovny běžně hlasovatelné.

Zvlášť navrhuji, abychom hlasovali o tom, co zde přednesl pan kolega Šplíchal, to je o tom, abychom rozhodli, zda jeho návrh, tak jak byl předložen, je hlasovatelný, nebo hlasovatelný není. Svoje stanovisko vyjádřím, pokud tento návrh přijmete.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP