Pátek 15. února 2008

 

(17.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Chtěl vás všechny v tomto sále, a prostřednictvím sdělovacích prostředků i všechny občany České republiky ujistit, že oba mé kandidátské projevy, jak ten z minulého týdne, tak ten dnešní, platí. Není důvod, abych to, co jsem tam říkal, abych teď opakoval. Myslím, že jste to všichni slyšeli. A opakuji znova, že tyto oba projevy platí i po volbě, samozřejmě. Já doufám, že jim bylo dobře rozuměno. Říkám to z jednoho jediného důvodu. Viděl jsem po skončení svého ranního dnešního projevu jeden internetový server, který napsal nadpis: Klaus se označil za muže včerejška. A to jsem pochopil, že možná, že to je těžké, že elementární selský rozum nestačí, ale já pevně věřím tomu, že drtivá většina občanů naší země tomuto mému poselství dobře porozuměla.

Řekl jsem již jednou, že nebudu pronášet dlouhý projev, že nebudu opakovat svá vystoupení. Chtěl bych zdůraznit snad jenom jednu věc, kterou považuji skutečně za důležitou. Mluvil jsem o ní zejména ve svém dnešním projevu. I když některé věci, některé výroky se tak okamžitě nezapomenou, a asi by to ani nebylo správné, já bych chtěl zdůraznit, že je třeba jít dál, je třeba, abychom tuto volbu už měli za sebou a abychom se dívali skutečně dopředu. Jistá rozpolcenost politické scény, která zde byla demonstrována, se nesmí v žádném případě stát brzdou naší cesty vpřed. Jsem plně přesvědčen, že to je v zájmu celého Parlamentu. Jsem plně přesvědčen, že to je v zájmu celé České republiky a všech jejích občanů. Já budu prezidentem všech občanů České republiky a stejně tak prezidentem všech z vás.

Ještě jednou děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane prezidente. O slovo požádal pan Jan Švejnar. Prosím, máte slovo.

 

Pan Jan Švejnar: Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené paní senátorky, páni senátoři, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych pogratuloval panu prezidentu Václavu Klausovi a popřál mu do výkonu příštího mandátu prezidenta republiky hodně štěstí. (Potlesk.)

Rád bych touto cestou poděkoval všem volitelům, kteří mi v této volbě vyjádřili důvěru. Velice si vaší podpory vážím, ale i když jsem nebyl zvolen, jsem přesvědčen, že nebyla nadarmo. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych z celého srdce poděkoval všem, kteří se podíleli na mé kampani, představitelům politických stran, klubů, mému týmu a v neposlední řadě mé manželce a rodině, která při mně stála po celou dobu kampaně. (Potlesk.)

Z celého srdce bych rád poděkoval občanům České republiky. Dokázali jsme společně v mnohém pozvednout očekávání nejen k prezidentovi, ale k politice obecně a toho si velice cením a děkuji vám. Důvěry, kterou mi občané vyjádřili, si nesmírně vážím. Stal jsem se politickou, nikoliv však stranickou osobou a cítím zodpovědnost vůči všem, kteří mě podporují. Děkuji vám.

Nadále věřím v úspěch České republiky a udělám vše, co budu moci, co bude v mých silách, abych Českou republiku co nejvíce podpořil a pomohl jí ve všem, kde je potřeba. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Projednali jsme pořad a naši 2. společnou schůzi končím. Děkuji. Na shledanou.

 

(Schůze skončila v 17.58 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP