Pátek 15. února 2008

 

Začátek společné schůze Senátu a Poslanecké sněmovny
15. února 2008 v 10.04 hodin

Přítomno: 81 senátorů a 199 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste se posadili na svá místa, abych mohl zahájit 2. společnou schůzi.

Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 2. společnou schůzi obou komor Parlamentu ve Španělském sále Pražského hradu a všechny vás vítám.

Tuto schůzi jsem svolal k druhé volbě prezidenta republiky a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké a senátorské kluby v úterý 12. února 2008.

Věřím, že naše dnešní jednání bude probíhat důstojně, v demokratickém duchu, kdy otevřená výměna názorů je spojena se snahou o vzájemné porozumění a dohodu. Nebude to ovšem snadné. Chci však připomenout Churchillova slova, že demokracie je nejméně špatný způsob vládnutí. Prostě nejde to bez polemik, střetů, tlaků i nervózních zkratů, vyjednávání, zdařilých či méně zdařilých kompromisů. Mohu vyzvednout skutečnost, že všichni zúčastnění volitelé při první volbě plnili své poslání uložené ústavou. Není tedy důvodu otřásat důvěryhodností našeho Parlamentu, tím spíše, že bychom tak snížili důvěryhodnost jím zvoleného prezidenta.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat i oběma prezidentským kandidátům, že celé předchozí zasedání absolvovali důstojně. Doufám, že přes všechna nedorozumění i nežádoucí jevy nakonec přispějeme ke zlepšení politického ovzduší v naší zemi.

Kolegyně a kolegové, připomínám, že jednání společné schůze obou komor se řídí příslušnými ustanoveními jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Volbu prezidenta republiky upravuje Ústava České republiky a podrobnosti stanoví volební řád, který je uveden v příloze jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Prosím vás, abyste se do rozpravy hlásili pokud možno písemně. V sále jsou přítomni skrutátoři, kteří vám rozdají přihlášku do rozpravy a zprostředkují její předání předsedajícímu.

Tak jako na první schůzi, budeme i dnes hlasovat zdvižením ruky. Výsledky hlasování budou zjišťovat skrutátoři. Aby skrutátoři mohli zjistit výsledek hlasování, ponechte prosím zdviženou ruku dostatečně dlouho.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili z řad ověřovatelů Senátu senátora Tomáše Grulicha a z řad ověřovatelů Poslanecké sněmovny poslance Karla Korytáře a poslance Františka Laudáta. Má někdo jiné návrhy? Jiný návrh nevidím a nyní již můžeme hlasovat.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů. (Probíhá sčítání senátorů.)

 

Táži se senátorů, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli senátor Tomáš Grulich, poslanec Karel Korytář a poslanec František Laudát. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 81 senátorek a senátorů pro návrh 79, proti nikdo. Senát s návrhem vyslovil souhlas.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. (Probíhá sčítání poslanců.)

 

Táži se poslanců, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli senátor Tomáš Grulich, poslanec Karel Korytář a poslanec František Laudát. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 199 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 198, proti nikdo. Poslanecká sněmovna s návrhem vyslovila souhlas.

 

Konstatuji, že ověřovateli 2. společné schůze obou komor Parlamentu byli určeni senátor Tomáš Grulich, poslanec Karel Korytář a poslanec František Laudát.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP