(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 10 hodin 30 minut, uplynula tedy doba, kterou si vyžádal na svou poradu poslanecký klub KDU-ČSL.

 

Budeme pokračovat v projednávání bodu číslo

 

145.
Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
/sněmovní tisk 1120/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec a zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Radim Chytka. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou rozdány jako tisk 1120/2.

Prosím o klid, prosím, abyste se všichni posadili na svých místech, a otevírám rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Opravdu ještě požádám pana kolegu Hojdara, kdyby mohl zaujmout své místo, dále pana kolegu Pateru, pana místopředsedu vlády Havla, pana kolegu Pospíšila, pana poslance Kučeru, jakož i ostatní.

Kolegyně a kolegové, ještě jednou na vás apeluji, abyste zklidnili atmosféru ve sněmovně. Jde o návrh, který je nesmírně důležitý a současně nesmírně složitý. Nedokáži si představit, že bychom tuto předlohu projednávali v takovéto atmosféře. Pokud se mi nepodaří zjednat klid, nezbude mi nic jiného, než jednání Sněmovny opět přerušit.

Ještě jednou tedy, a naposled prosím, aby všichni, kteří dosud nezaujali svá místa v sále, to neprodleně učinili. Dávám vám, kolegové, jednu minutu. Musím napomenout pana poslance Kapouna, aby se vrátil na místo jemu určené, podobně pana kolegu Karase.

Děkuji vám.

Prosím nyní pana zpravodaje Chytku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi nejdříve krátce komentovat některé pozměňovací návrhy, které padly ve druhém čtení a které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1120/2.

Jako první bych chtěl komentovat pozměňovací návrh pana kolegy Ladislava Vomáčka, který máme uveden ve sněmovním tisku 1120/2 pod písm. B. Tady legislativa upozorňuje, že tento návrh je nehlasovatelný. Já se s tím ztotožňuji a v předložené proceduře tedy navrhnu, že o tomto pozměňovacím návrhu se hlasovat nedá. On se týká koncesního zákona, koncese ale v tuto chvíli jsou v Senátě, ten legislativní proces nebyl dokončen, těžko tedy těmi pozměňovacími návrhy můžeme měnit něco, když ještě zákon nevyšel ve Sbírce.

Krátká poznámka potom k mému pozměňovacímu návrhu pod písm. C1 a C2. To je ona otázka, kterou jsme diskutovali na ústavněprávním výboru - možnost zamítnout konkurs pro nedostatek majetku. Já bych rád upozornil na to, že zde je jiné znění než to, o kterém jsme diskutovali na ústavněprávním výboru. My zde navrhujeme vlastně zmenšenou variantu a navrhujeme, aby ona možnost zamítnout konkurs byla v případě, kdy soud za prvé jmenuje likvidátora, ten zjistí, že v dané firmě žádný majetek není; za druhé jsou věřitelé vyhláškou vyzváni, aby soudu sdělili, zda se nedomnívají, že nějaký majetek je, či není. Až po splnění těchto podmínek by soud mohl konkurs zamítnout pro nedostatek majetku. Tolik tedy na vysvětlenou, že nejde o stejný pozměňovací návrh, který jsem diskutovali na ústavněprávním výboru.

A pak pod písm. D je pozměňovací návrh pana poslance Františka Beneše. On už byl navrhován v té velké novele 645, která ale nakonec touto Sněmovnou neprošla. Poté bytová družstva se dostala do jednoho doprovodného zákona. Je pravda, že v současné době platí, že vůle Poslanecké sněmovny u těch bytových družstev byla prohlasovat. Já upozorňuji, že čím však více dáváme jistotu těm družstevníkům, že ty nedostavěné byty jsou jejich, tím máme téměř stoprocentní jistotu, že bude nevůle banky těmto družstvům půjčovat finanční prostředky. Je tedy otázkou, z čeho ta bytová družstva, když ne z úvěru, ty byty budou platit. Ale nechám to na vůli Poslanecké sněmovny, ať hlasuje každý tak, jak hlasoval v minulosti. Já například jsem se tenkrát zdržel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP