(Podle sdělení místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jitky Kupčové učiněného v 9.01 hodin požádal poslanecký klub sociální demokracie o půlhodinovou přestávku na jednání klubu.)

 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. prosince 2005 v 9.30 hodin

Přítomno: 157 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 51. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Eva Dundáčková, Kateřina Konečná, Karel Kratochvíle, Miloš Kužvart, Josef Mikuta, Marie Rusová a Robert Vokáč; z členů vlády předseda vlády Jiří Paroubek, ministr vnitra František Bublan, ministr kultury Vítězslav Jandák a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Návrhy zákonů ve třetím čtení dnes nebudeme projednávat, protože nejsou splněny zákonné lhůty. Proto dnešní jednání zahájíme včera přerušenými body 42 a 81. Poté budeme pokračovat pevně zařazenými body 181, 35, 36, 37, 18, 19, 40, 41, 38, 182 a 39.

Připomínám, že půl hodiny před polední přestávkou, nejpozději ve 13 hodin, proběhne volba členů nově zřízené vyšetřovací komise k VZP. Odpoledne projednáme pevně zařazený bod 20 a poté budeme pokračovat dalšími body ve schváleném pořadí.

O slovo se přihlásil pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařadit body 45 a 64, což jsou sněmovní tisky 1162 a 1191, nakládání s nebezpečným materiálem a živnostenské podnikání, na čtvrtek 15. prosince jako první dva body dopoledního jednání.

Důvodem je, že byly již třikrát pevně zařazeny a jsou, resp. zejména bod 64, významné pro podnikatele. Bylo by dobré, kdyby se tyto body projednaly. A dalším důvodem je, že pan ministr Milan Urban zde nebude a bude za něj návrh předkládat ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, dovolte mně, abych navrhl pevné zařazení bodu č. 77, což je novela školského zákona, sněmovní tisk 1136, a to za pevně zařazené body na příští týden v úterý. Domnívám se, že by to mohl být třetí pevně zařazený bod.

Důvod mé žádosti je poměrně jednoduchý: V této novele školského zákona se snažíme, aby postižené děti mohly studovat až do 26. roku svého věku, a to od nového školního roku 1. září 2006. Ten, kdo zná legislativní proces, tak tomu je zjevné, že buď to projednáme na této schůzi Poslanecké sněmovny, anebo to od 1. září 2006 platit nebude. Podpůrný argument: Tato novela se týká pouze jednoho jediného slova, takže projednání této materie bude velice rychlé, řádově několik minut. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se hlásí o slovo pan ministr Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych jenom velmi prosil, aby bylo zřejmo, až budeme hlasovat, že ty body, které se dnes zařazují jako pevně zařazené, budou zařazeny až za těch deset pevně zařazených bodů na dnešek, které už byly schváleny. To znamená, že to budou body 11, 12 a dále, aby náhodou nedošlo tím, že tady někdo řekne, že něco chce jako první, druhý bod odpoledne, k posouvání už pevně zařazených bodů, které mají být dnes projednány.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí k návrhu programu. (Nikdo.) Jestliže ne, tak budeme o jednotlivých návrzích hlasovat. Předkladatele bych prosila, aby mě sledovali.

 

Pan poslanec Miloslav Vlček navrhuje, aby body 45 a 64 byly zařazeny jako první dva body dopoledního jednání ve čtvrtek 15. prosince.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasíte, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 777 z přítomných 141 pro hlasovalo 84, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Radim Chytka navrhl, aby bod 77, sněmovní tisk 1136, novela školského zákona, byl zařazen na příští úterý jako třetí pevně zařazený bod, tedy za již dva pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 778 z přítomných 148 pro hlasovalo 62, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Sněmovna také vzala na vědomí sdělení pana ministra Radko Martínka a nikdo proti jeho představě neprotestoval.

Nyní mi dovolte, abych vám sdělila, že pan poslanec Martin Říman má náhradní kartu č. 5.

 

Pustíme se do projednávání bodů, které byly včera přerušeny. Nejdříve je to bod

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1052/ - druhé čtení

 

Projednávání bylo přerušeno po ukončení obecné rozpravy. Nejdříve poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali pan poslanec Josef Hojdar jako zpravodaj výboru a také pan ministr Šimonovský, abychom tento návrh doprojednali.

Podle poznámek a stenozáznamu, které mám k dispozici, bychom nyní měli hlasovat o návrhu, který přednesl místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip, tedy o návrhu na vrácení k dopracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP