(11.40 hodin)
(pokračuje H. Šedivá)

Restrukturalizace znamená, že konkurs je podaný tak včas, že je možno s podnikem i nadále pracovat. Banky dneska zaujímají pozici takovou, že pokud vůbec podají ony samy návrh na konkurs, tak to udělají až v době, kdy už opravdu podnik není možno restrukturalizovat. Nechci jim podsouvat nějaké špatné zájmy, ale když si vezmete způsob zajišťování pohledávek, banka dneska zajistí pohledávku 140 % své hodnoty majetkem. Na tento majetek se zřídí zástavní právo nebo jakákoliv jiná forma omezení ještě jinými subjekty, například sociálka, finanční úřad, někdy zdravotní pojišťovny.

Podle občanského soudního řádu je možnost řešit samozřejmě pohledávky prodejem nemovitosti a uplatněním zástavního práva. Ale podle občanského soudního řádu banka není první na místě. Na první místo se dostává pouze podle zákona o konkursu a vyrovnání. Tudíž banka nemá zájem řešit svou pohledávku zpeněžením zástavního práva před dobou prohlášení konkursu, protože by se k majetku nebo k výtěžku nedostala.

Další věc, o které bych chtěla mluvit, je okamžitá platnost v případě přijetí tohoto zákona i na konkursy, které jsou v současné době v běhu. V poslední době několikrát denně, pondělky, vysvětluji věřitelům podniků, u kterých dělám konkurs, že budou uspokojeni v určité době, sice málo, ale nějakou korunu že dostanou. Dovedete si představit, že bych jim třeba příští týden nebo za měsíc řekla: "Promiňte, my jsme schválili zákon, že ode dneška nedostanete nic, protože jediný majetek jsou zastavené nemovitosti a zde dostane uspokojení oddělený neboli zástavní věřitel." V tomto případě mám takový dojem, že by nás všichni věřitelé, kteří dneska jsou přihlášeni v konkursech, prohlásili za vlastizrádce a za všechno možné.

Na konec bych chtěla říci: Chápu potřebu novely zákona o konkursu a vyrovnání. Chápu potřebu uplatnit tzv. euronovelu. Chápu i potřebu zvýšit pravomoci věřitelského výboru. V tomto případě nejsem proti a budu hlasovat pro. Zásadně nebudu souhlasit se zvýšením uspokojování oddělených věřitelů a nebudu souhlasit s rušením tříd a poškozováním malých věřitelů a zaměstnanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Šedivé. Ještě do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Chytka. Pan poslanec Chytka jako zpravodaj má přednost. Pak bude hovořit pan poslanec Plachý a pak paní poslankyně Dundáčková. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, nedá mi to přece jenom, abych nezareagoval na některá slova, která zde padla. Bylo tady hodně hovořeno o morálce, hodně toho bylo hovořeno o odpovědnosti. Jako kdybychom úplně zapomněli, že existuje příklad pana soudce Berky a jím jmenovaných správců, kteří obrali či chtěli obrat věřitele dohola. To je stávající stav, který se obávám, že pan poslanec Koudelka a někteří další chtějí zakonzervovat.

Tato novela navrhuje rovnostranný trojúhelník mezi správcem, mezi soudcem a mezi věřiteli. Já jsem připraven v podrobné rozpravě, jsem připraven ve třetím čtení hlasovat o tom, aby tento rovnostranný trojúhelník byl opravdu vyvážený. Ale stávající stav, kdy je možné, aby byli biti věřitelé, stávající stav, kdy je možné, aby byli biti ti, kteří přišli o své peníze, to je podle mého amorální, to je podle mého neodpovědné, a proto podle mého je navržena tato novela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Plachý. S faktickou může samozřejmě vystoupit pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Jen reakci na vyvážený trojúhelník. Konkrétní příklad - situace ČEPRO. Kdyby tento zákon prošel tak, jak navrhují navrhovatelé, podivný věřitel Čepra by mohl ihned podat návrh na jeho konkurs a sám by si tam dosadil správce, protože soud by byl povinen jeho návrh respektovat. V čím zájmu by jednal správce? Podnik by zplundroval, rychle by ho rozprodal, a pak by jeli na Bahamy a stát by musel zaplatit škodu ostatním věřitelům za to, co se stalo. To je ten vyvážený trojúhelník. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Koudelka. Nyní pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jako zpravodaj hospodářského výboru musím zkorigovat některá prohlášení, která tady zazněla, například že poslancům nebylo umožněno projednat pozměňovací návrhy na jednání hospodářského výboru. Není tomu tak. Zodpovědně prohlašuji, že podle schváleného harmonogramu do dne, do kterého se měly podávat pozměňovací návrhy, nebyl podán žádný pozměňovací návrh. Pak platí úzus, že později podané pozměňovací návrhy jsou zpravidla projednávány ve druhém čtení.

Moje druhá poznámka se týká kritických 70 %. Nevím, z čeho vychází naše levice, že zajištění věřitelé jsou pouze velcí věřitelé. Mezi zajištěnými věřiteli přece může být i malý věřitel. Může to být rodinný příslušník, který půjčí peníze na podnikání někomu ze svých příbuzných, má tuto svou pohledávku zajištěnu zástavou na nemovitost. Tento člověk, když dojde k bankrotu, přijde o 30 % své zástavy. Skutečně nechápu, proč se tady zkresluje "zajištěný věřitel = banka". Vždyť to přece nemusí být pravda. Už to tady bylo řečeno jednou, že zajištěný věřitel je pouze ten věřitel, který odpovědně přistupuje ke svým pohledávkám.

Skoro se mi chce říci, že naše levice trpí jakýmsi jánošíkovským komplexem, který ji vede k tomuto zjednodušenému vnímání "bohatým brát a chudým dávat". Vyzval bych naši levici, aby si dala pozor, aby nebrala chudým a nedávala bohatým. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, věřím, že už mluvím v rámci obecné rozpravy jako poslední, a proto mi dovolte, abych shrnula své postřehy z dnešního projednávání obecné rozpravy.

Nebudu se vracet k jednotlivým paragrafům a k jednotlivým lžím, které zde byly uvedeny. Pouze se opravdu dotknu některých pocitů. Tím nejsilnějším pocitem je naprosto neuvěřitelná zášť, ba fanatismus, který čpí z pana poslance Koudelky. To je novinka v naší Poslanecké sněmovně. On zřejmě ví, proč to dělá, a ví, na co hraje, protože také již včera podle Hospodářských novin si byl jist, že tato novela bude vrácena zpátky k dalšímu projednávání a nabude takové podoby, kterou si pan poslanec Koudelka přeje. Dlužno říci, že tak může udělat jedině s podporou levice, proto jsem také o levici mluvila. Nebylo to dělení, které bych si vymyslela já sama. Je to dělení, které bylo použito ve včerejších Hospodářských novinách. Ti, kteří již včera proklamovali, jak dopadne dnešní hlasování, zřejmě velmi dobře věděli, o co se jedná a o čem mluví.

Obratně tedy pan poslanec Koudelka coby obratný manipulátor použil takové fikce, kde na jedné straně stojí ubozí zaměstnavatelé a potažmo stát, a na druhé straně banky, potažmo kapitál. Přímo ukázková hra.

Nebudu se vracet k tomu, že jsem tady poukazovala na to, že my zaměstnance žádným způsobem nekrátíme. Řeknu jen to, co pro mě bylo konečným závěrem proběhlé diskuse.

Vážené dámy, vážení pánové, přece věřitel je lump a darebák, který se nedej bože prostřednictvím státu domáhá svých práv! To je to, co nám sdělili někteří kolegové z levice. Pominu teď kolegy z Komunistické strany Čech a Moravy, protože oni poukazovali na reorganizaci a na to, že nechtějí novelu, že chtějí novou rekodifikaci úpadkového práva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP