(16.20 hodin)
(pokračuje Recman)

Tady si myslím, že tvrzení není tak zcela pravdivé, protože jako dílčí část ano, vyplatilo se to, na druhé straně zase v celkové sumě finančních prostředků, které budou vynaloženy na dálnici, i tato suma 3,3 mld. Kč v žádném případě není zanedbatelná.

Z hlediska politické odpovědnosti, protože odpovědnost vlády je samozřejmě jednoznačně dána, tam si myslím, že politická zodpovědnost vyplývá i z opoziční smlouvy, která v té době existovala mezi ČSSD a ODS, takže pokud mohu soudit, a můj pohled je takový, že rukou nedílnou a společnou odpovědnost nese ČSSD a ODS.

Samozřejmě vycházím z toho, že přišly volby, přišla nová vláda, našlo se nové řešení včetně vydání státních dluhopisů na výstavbu této dálnice, a myslím si, že je to cesta reálná, která povede k tomu, že dálnice D47 skutečně bude z Lipníku na polské hranice postavena.

Musím říci, že jsem přesvědčen o tom, že závěry oponentní zprávy - zejména bod 2 usnesení oponentní zprávy je věcně shodný s návrhem vyšetřovací komise, který máte před sebou pod bodem III, pouze je jinak formulován. Pokud si dobře vzpomínám na projednávání závěrečné zprávy, tak shoda všech přítomných členů, kteří v té době hlasovali o této zprávě, tak věcná byla. Nicméně objevila se oponentní zpráva.

Ještě připomínka k panu poslanci Schlingovi, který diskutoval na téma "Rozdílnost nákladů ve variantách I, II, III a IV", tak jak jsou uvedeny na straně 8 předložené zprávy. Chci potvrdit tu skutečnost, že členové vyšetřovací komise jsou si vědomi tohoto, že náklady, které uvedl, jsou skutečně náklady státu, že si byli vědomi toho, že cena je vyšší, nicméně náklady státu jsou v této úrovni. Tato komise to dala jednoznačně najevo, protože úvodní věta v této tabulce zní, že z této expertizy vyplývá, že bude-li výchozím rokem rok 2003 a doba hodnocení 31 let, náklady státu - a tady podtrhuji toto slůvko náklady státu - na celý projekt by se pohybovaly takto, a jsou tam údaje, které jsou uvedeny. Samozřejmě otázka 40 % nákladů, 50 % z kohezních fondů je druhá věc, ale to už nejsou náklady státu. Musím říci, ano, vyšetřovací komise si byla vědoma této věci a řekl bych, že akcenty na náklady státu jsou uvedeny i v úvodní větě.

Na závěr svého vystoupení chci říci, že souhlasím se závěry vyšetřovací komise i s předloženým usnesením, a chci vyjádřit přesvědčení, že dálnice skutečně bude postavena. V této chvíli mohu říci, že je mi celkem jedno, jestli po této dálnici půjde pan poslanec Chytka, nebo pan ministr Šimonovský. Musím říci, že raději bych byl, kdyby šel nejdřív pan poslanec Chytka, protože tím pádem by to bylo v reálné době nebo v době tak, jak stanovil harmonogram. Nicméně pokud půjde pan ministr Šimonovský, tak předpokládám, že dálnice bude stát. Kdyby šel o několik měsíců později, musím říci, že i to bych přenesl přes srdce.

Chci vyjádřit přesvědčení a požádat současnou vládu a zejména pana ministra Šimonovského, aby skutečně udělal všechno pro to, aby dálnice D47 a její výstavba pokračovaly tak, aby v termínech, které jsou stanoveny v harmonogramu, byly dodrženy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní registruji přihlášku pana poslance Hovorky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrečná zpráva obsahuje dvě zásadní sdělení. První je základní sdělení, že byla v minulosti uzavřena nevýhodná smlouva na výstavbu dálnice D47 a že by se podobné velké projekty neměly zadávat pod velkým tlakem a bez výběrového řízení. Další základní sdělení je takové, že Česká republika zbytečně zaplatila 626 mil. Kč.

Ale já bych byl velice rád, kdyby nezapadla jedna skutečnost, a to je skutečnost o obrovské odvaze lidí, kteří přišli noví na Ministerstvo dopravy a museli se prohrabat stohem smluv a dodatků k těmto smlouvám a byli postaveni před úkol prokázat výhodnost či nevýhodnost této smlouvy a určit směr, jak dál ve výstavbě dálnice D47. Já si myslím, že to svědčí o obrovské odvaze pana ministra, pana náměstka Kubínka, jejich týmu a samozřejmě poté i vlády, protože jak ti lidé na Ministerstvu dopravy rozhodovali pod tlakem veřejnosti, pod tlakem vlády, tak i potom vláda musela rozhodovat pod tlakem, a výsledkem je vlastně úspora mnoha miliard. To se dá samozřejmě zjistit až poté, co bude dálnice dostavena a bude možné celý projekt vyhodnotit.

Já si myslím, že zaslouží jak pan ministr, tak i jeho tým a samozřejmě i vláda uznání, že se rozhodli nevýhodnou smlouvu vypovědět a že ČR tak byla uchráněna před nutností zaplatit zbytečně mnoho peněz za nevýhodnou smlouvu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se v tuto chvíli, zda je ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pánové se budou muset domluvit, Radim Chytka a pan poslanec Petr Nečas se hlásí o slovo. Nejprve pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, já jsem dnes v takové děkovné náladě, tak bych dnes pokračoval a poděkoval bych i kolegovi Recmanovi, neboť analýza, kterou zde řekl, podle mého, byť by nebyl členem a nepodepsal oponentní zprávu, tak potvrzuje výsledky oponentní zprávy. Kolega Recman totiž poukázal na to, že pokud jdeme klasickým výběrovým řízením, tak v jednom úseku byla vysoutěžena cena za 4,6 mld. Kč, kdežto původní odhad byl 8,5 mld. Kč. Tedy kolega Recman dokázal, že když se jde standardními postupy, tak můžeme cenu srazit až o 50 %. Pokud se takto nejde, tak se dostáváme samozřejmě do problémů, kdy bychom měli zaplatit stovky miliard navíc, a raději zaplatíme nakonec pokutu 626 mil. Kč díky neodbornému a nekvalitnímu rozhodnutí minulé vlády. To je podle mého závěr kolegy Recmana a já mu za to děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se o slovo hlásí pan poslanec Petr Nečas. Prosím.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, myslím si, že právě proběhlá rozprava si zaslouží několik poznámek.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že nesouhlasím s panem poslancem Hovorkou, který říkal, že krok vlády a lidí, kteří nastoupili na Ministerstvo dopravy, si zaslouží ocenění, protože to vyžadovalo velkou odvahu. Myslím si, že z vyjádření všech členů vyšetřovací komise, všech členů bez ohledu na jejich politickou příslušnost, plyne jeden jednoznačný závěr a na tom se shoduje jak většinová zpráva komise, tak menšinová zpráva komise, a sice že smlouva byla nevýhodná a že je třeba ji zrušit. Čili nová vláda, především nové osazenstvo Ministerstva dopravy neprojevilo odvahu, ale elementární pud sebezáchovy, protože smlouvu musel navrhnout zrušit prakticky kdokoliv, kdo by na ministerstvo nastoupil. Čili nikoliv odvaha, ale pud sebezáchovy. To za prvé.

Za další. Při všem, co tady bylo řečeno, a při shodě mezi vládní koalicí a opozicí v tom, že za prvé smlouva byla nevýhodná a za druhé, že bylo nezbytné ji zrušit, je třeba říci, že není možné se tvářit tak, že mezi vládou, která rozhodla o tomto skandálním projektu, a vládou, která je dnes, je tady absolutní diskontinuita. Chtěl bych připomenout, že jak vláda minulá, tak vláda současná má většinu z řad sociální demokracie, že v době, kdy byla tato skandální smlouva podepsána, a dnes má vláda stále stejného člověka na nejvyšším postě s výjimkou předsedy vlády, protože stávající předseda vlády v té době byl druhým nejvyšším člověkem v bývalé vládě, a především nejsilnější vládní strana má stále téhož předsedu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP