(12.20 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, taktéž bych rád za předkladatele poděkoval zejména kulturnímu podvýboru, který velice pečlivě pracoval na této materii, a samozřejmě i celém výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Domnívám se, že předkladatelé si byli vědomi toho nálezu Parlamentního institutu a pochybností našeho Parlamentního institutu, zda ony hotelové pokoje jsou definovány dostatečně přesně. Já jsem samozřejmě s Parlamentním institutem vedl několik diskusí a oni měli pochybnosti, zdali ta původní definice by se nedala rozšířit taktéž o haly, foyer, restaurace, diskotéky, které v hotelích jsou. Domnívám se, že se povedla najít zcela jasná definice hotelového pokoje, takže již nemůže být pochybnost, že by mohlo jít o jakoukoliv jinou společenskou místnost, která v hotelích je. A jsem samozřejmě přesvědčen o tom, že v hotelovém pokoji nemůže docházet k jakémukoliv šíření veřejné produkce. A tak jak zde již bylo řečeno, jsou nálezy španělských soudů, jsou známy úpravy například irského parlamentu, které v těchto hotelových pokojích nevybírají samozřejmě tyto poplatky, neboť považují tento objekt za soukromý.

Takže se domnívám, že jsme na konci tohoto legislativního procesu, že de iure již nemá cenu zkoumat, zda ano, či ne. Že otázka před touto Poslaneckou sněmovnou je, zda to chceme, ale ne zdali můžeme, a hlasováním se vyjádříme, zdali chceme, nebo ne. Ale domnívám se, že veškeré legislativní a právní záležitosti byly už při jednání podvýboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu odstraněny.

Zároveň jsem i rád, že tento výbor přijal pozměňovací návrh, že by výše těchto poplatků měla být vyměřena podle toho, kolik účastníků oné veřejné produkce, kolik posluchačů koncertu tam přijde, a nikoliv tak, že dotyčná koncertní hala byla zkolaudována na tolik tisíc nebo tolik set posluchačů. Domnívám se, že jestli tady pan zpravodaj řekl, že celou záležitost nějakým způsobem komplikujeme, tak to komplikujeme možná z pohledu kolektivních správců (Předsedající zvoní, aby zjednala klid ve sněmovně.), ale musíme si uvědomit, že přece i u těchto vstupných existuje například daň z přidané hodnoty, která se musí odevzdávat, to znamená, že například Ministerstvo financí samozřejmě koresponduje s jednotlivými provozovateli živých hudebních produkcí, a tam se dá zcela jednoznačně doložit, kolik bylo prodáno vstupenek a kolik se má zaplatit na daních. Kdyby měl pan zpravodaj pravdu, tak by naznačoval, že nejsme schopni odvádět vlastně ani daň z přidané hodnoty u těchto jednotlivých koncertů.

A kromě toho bych chtěl poukázat na to, že například Dilia, což je jiný kolektivní správce, tak Diliu ani nenapadne, že by řekla, že toto divadlo je zkolaudováno na tisíc diváků, a proto ať tam je padesát nebo sto diváků, vždycky poplatek bude vyměřen z tisíce diváků, neboť tak divadlo bylo zkolaudováno. Samozřejmě že Dilia velice dobře spolupracuje s těmi, kdo divadlo provozují, a na základě prodaných vstupenek se odevzdává autorský poplatek, proti čemuž - upozorňuji - provozovatelé nic nemají. Provozovatelé nemají nic proti tomu, aby se odevzdávaly autorské poplatky, ale provozovatelé odmítají, aby se odevzdávaly poplatky za černé duše a za nepravdivé údaje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásila poslankyně Kateřina Dostálová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych učinit pouze krátkou poznámku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, a prostřednictvím vás, paní předsedající, bych chtěla něco vzkázat panu ministru kultury Dostálovi. Pan ministr tady velmi silně obhajoval to, že přijetím této novely bychom porušili naše mezinárodní závazky. Ale já bych mu chtěla vzkázat, že si určitě všiml, že pod tímto návrhem novely, kterou předkládají poslanci, je podepsán i jeho kolega pan poslanec Koudelka, který je novým adeptem na post ministra spravedlnosti. A já se nedomnívám, že by pan poslanec Koudelka jakkoliv chtěl porušovat naše mezinárodní závazky.

Tolik jenom poznámka k tomu návrhu a kdo všechno je pod tímto návrhem podepsán.

A ještě jsem chtěla něco říci tady panu zpravodaji, který hovořil o tom, že budou autorské svazy velmi složitým způsobem realizovat výběr z jednotlivých míst provozovatelů, že to zesložití ten systém. Ale já si myslím, že je to naprosto a zcela v pořádku. My přece nemůžeme nutit provozovatele, aby platili za počet míst v divadle či v kině při jakékoliv produkci, pokud prodají třeba jednu čtvrtinu lístků. To je prostě špatně.

A proto bych velmi ráda apelovala na vás, kolegové, tak jako můj poslanecký kolega Radim Chytka, abyste se opravdu zamysleli nad tím, jestli je potřeba tento návrh, nad kterým proběhla opravdu velmi dlouhá a poměrně složitá diskuse, vracet zpátky k novému projednání. Já se to nedomnívám.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Reagovat chce ministr kultury pan Pavel Dostál. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, nemá smysl komentovat poznámku paní poslankyně Dostálové týkající se nového ministra spravedlnosti. Já snad bych jen připomněl, že mým životním krédem je, že nikdo není dokonalý. To si myslím i o sobě, takže může se státi, že omyl se vloudí i jinde. Právě proto, že ovšem se musí toto prokázati, se z laických úvah ministra kultury, Kateřiny Dostálové nebo výboru pro kulturu to vrací, nebo navrhujeme to vrátit do míst, kde sedí odborníci na mezinárodní právo, kde sedí poslanci, kteří se zabývají mezinárodními smlouvami. Ti prosím ať posoudí, zda ty podklady, které já jsem zde použil - to nebyl můj názor o těch mezinárodních smlouvách, já nejsem dokonalý, já se v tom nevyznám -, zda tedy ony expertní posudky, které jsem z oněch ústavů dostal, jsou relevantní. Já prostě žádám jen to, aby Poslanecká sněmovna se zabývala touto novelou i v místech, kde se jí nezabývala, na legislativních pracovištích, a kde podle mého názoru se jimi zabývati měla. To je vše. Neviďte prosím v tom nic jiného, než že chci znát názor zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Vidím pana poslance Petra Plevu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych ještě krátce navázat na to, co zde říkal můj kolega Radim Chytka, tzn. vybírání peněz z kapacity sálu. On už zde popsal, jak tento mechanismus probíhá u divadel, jak vybírá peníze Dilia a jak vybírá peníze OSA, případně Intergram. To znamená z kapacity sálu, nikoli z prodaných vstupenek. A chtěl bych zde upozornit ještě na jeden aspekt, který zde nezazněl. Zejména na malých městech a některých obcích byly dříve postaveny kulturní stánky velkého rozsahu, mají mnoho míst. A bohužel žádnému z pořadatelů se nepodaří je zcela naplnit. Dochází tedy k tomu, že tito pořadatelé - víte, že na kulturu u nás mnoho peněz není - raději žádnou akci neuspořádají prostě proto, že autorské poplatky by byly tak vysoké, že by se jim to ekonomicky nevyplatilo. My tímto ustanovením, které je v autorském zákonu, tudíž vlastně devastujeme kulturu na obcích a malých městech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP