(16.50 hodin)

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, dovolte mi, abych položil ještě závěrečnou interpelaci, která se týká záměru, který v letošním roce tak často v médiích zveřejňoval místopředseda vlády Mareš, a ten se týkal odškodnění československých občanů německé národnosti, kteří byli podle jeho názoru postiženi po druhé světové válce.

My jsme četli v novinách mnohokrát úvahy na toto téma, nicméně ze strany vlády se nám nedostalo dosud žádného písemného materiálu, ani předložení žádného dokumentu v této věci, tak bych se chtěl, pane premiére, zeptat, zda vláda o této věci někdy jednala, s jakým výsledkem a zda hodlá nějaký takový záměr realizovat, zda něco takového předloží k projednání také do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve fázi návrhu je připravován materiál pro jednání vlády - ale ještě není zdaleka hotov a připraven - jehož název zní Humanitární gesto zaměřené na zmírnění osobních újem občanů České republiky vyplývajících z opatření uplatněných v důsledku druhé světové války. Na základě mého souhlasu byl termín projednávání tohoto materiálu posunut na dobu po 31. 12. 2003. Tento materiál, a to musím zásadně zdůraznit, není návrhem na odškodnění majetkové, na refundaci majetku. Je to pouze návrh symbolického humanitárního gesta vlády České republiky vůči postižené části českých občanů a není formulován etnicky. Není zaměřen na jednu národnostní skupinu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. S doplňujícím dotazem pan kolega Fajmon. Prosím.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Chtěl bych poděkovat za odpověď panu premiérovi a pouze položit doplňující otázku, pane premiére, zda bude tento návrh mít pouze podobu exekutivního rozhodnutí, nebo zda bude mít podobu předloženého návrhu zákona, který by poté projednávala sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pane premiére, máte ještě prostor pro odpověď na tuto doplňující otázku.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Tato otázka není uzavřena a vzhledem k tomu, že se jedná nikoliv o odškodnění, refundaci atd., jak jsem zdůraznil, nýbrž o jistou formu humanitárního gesta, je možné, že se bude jednat pouze o exekutivní rozhodnutí. Je samozřejmé, že jeho koncepce může být poskytnuta k debatě na jakémkoli fóru, ale zdůrazňuji, nejedná se o odškodnění a není to úvaha zaměřená k nějaké přesné národnostní skupině. Je to zaměřeno k občanům České republiky, ať jsou kterékoli národnosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. To byla poslední interpelace, poslední odpověď v tomto bloku. Je 16.53 hodin a vyhlašuji přestávku do 17.01 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 16.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP