(17.20 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

To jsme i řediteli pošty vytkli, protože nešlo o tento materiál. Například u mých rodičů, kteří bydli ve vile, žádnou informaci tohoto typu nemají a také jim to doručeno nebylo. Považuji to za mimořádné selhání pošty v této věci.

Budeme nadále jednat, ale problém je v tom, že služba je zaplacena. Můžeme udělat pouze zpětnou reflexi, a pošta nám zase bude vyprávět, kterak to bylo doručeno, a my budeme přivádět konkrétní důkazy o tom, že to nebylo řádně doručeno. To, o čem mluvíme, se týkalo především velkých měst. V malých městech máme naopak zkušenost, že se tato tiskovina dostala.

Za prvé se mohu panu poslanci i veřejnosti omluvit za to, že se stalo toto selhání. Za druhé konstatuji, že tato věc byla řádně smluvně zajištěna s Českou poštou. Česká pošta zkrátka v tomto ohledu selhala. To nemohli roznášet úředníci ministerstva, to měla profesionálně zajistit pošta. Bohužel se tak nestalo.

Při této příležitosti se ještě jednou omlouvám veřejnosti - a možná i panu poslanci, pokud text četl - že text nebyl po jazykové stránce dobrý. Bylo tam několik nesrozumitelných výrazů. Tímto se také veřejně omlouvám za to, že se tisk nepodařil tak, jak se podařit měl. V této věci jsme udělali opatření - bylo to vytknuto pracovníkům, kteří to na ministerstvu zpracovávali, a poznali to na nevyplacených odměnách za práci, která se týkala kampaně. Tam bylo selhání ministerstva. Věcně byl text správně, jazykově neodpovídal tomu, abychom takto komunikovali s veřejností. Tím se ještě jednou veřejnosti i panu poslanci, všem, kteří text četli, za to omlouvám.

Pokud jde o distribuci, to zkrátka bylo v rukou pošty. Naše debata s vedením pošty je tato: My to vytýkáme poště, ta tvrdí, že to bylo řádně doručeno, že se tak stalo. Nad tím není nějaká všeobecná kontrola, protože my přivádíme konkrétní osoby, kterým to doručeno nebylo. Já patřím mezi ně, moje rodina patří mezi ně, moji rodiče patří mezi ty, kterým nikdy tato tiskovina doručena nebyla. Byl jsem stejně zklamán jako pan poslanec Fajmon. Plně sdílím jeho rozhořčení, protože tento text se měl skutečně do každé rodiny dostat. Tato smlouva byla podepsána - je to smlouva o službě mezi Ministerstvem zahraničních věcí a poštou. Nikdo jiný nemohl být distributorem těchto tiskovin.

Kromě omluvy nic víc nemohu říci, protože zřejmě už si ani zpět nic nevezmeme, neboť nevím, co bychom kde vysoudili, protože bude asi velmi komplikované dokazovat, do kolika domácností to bylo doručeno, do kolika ne.

Je z toho poučení do budoucna, protože je to nákladná služba - jestli jít touto cestou do budoucna v této komunikaci, protože naopak komunikační strategie jinými formami byla úspěšná. Přes milion lidí s námi bylo v kontaktu přes internet, desítky tisíc odpovědí jsme dali telefonicky přes infolinku, byli jsme v osobním kontaktu s mnoha lidmi, takže komunikace byla velmi intenzivní. Důležité je, že kampaň byla úspěšná, neboť bez toho, aniž bychom měli v našem zákoně jakoukoli bariéru, která by se musela překonat, nemuseli jsme nikoho mobilizovat jako na Slovensku a v Polsku, nemuseli jsme v žádném případě apelovat na lidi v posledních hodinách, že musí přijít, aby referendum bylo platné, přesto naši občané přišli v nadpoloviční většině a téměř 80 % z nich řeklo ano Evropské unii. Je to naprosto silný mandát a závazek pro Českou republiku jít touto cestou. Na této cestě se i předtím staly chybné kroky. Jeden z nich je tento text, který se týkal přístupové smlouvy.

To je moje odpověď na vaše rozhořčení, neboť váš apel je naprosto na místě a v pořádku. Na to není jiná odpověď než to, co říkám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi. Chce pan Hynek Fajmon položit doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za jeho myslím, že korektní odpověď v dané situaci. Nicméně domnívám se, že je třeba položit ještě dvě doplňující otázky, na které bude třeba, aby veřejnost znala odpověď.

První otázka zní, kolik Ministerstvo zahraničních věcí zaplatilo České poště za tuto zakázku, kolik peněz ze státního rozpočtu odplynulo do této firmy. Druhá otázka je, zda, pane ministře, hodláte pohovořit s panem ministrem dopravy a navrhnout případně nějaké změny v nejvyšším managementu České pošty, která, pokud je mi známo, je stále pod plnou kontrolou vlády. Možná by stálo za to v té věci něco také podniknout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Na první otázku se omlouvám, protože jsem nevěděl přesné zaměření interpelace, nevím z hlavy, o jakou částku šlo. Ale zajistím co nejdříve panu poslanci Fajmonovi, popřípadě na veřejnost, informaci, o jakou částku šlo.

Pokud jde o postup, požádal jsem státního tajemníka našeho ministerstva - tím nesnímám ze sebe odpovědnost - aby navrhl celou sérii konkrétních kroků. Začali jsme u nás tím, že jsme se dívali na ty, co připravovali ten text, jakou to prošlo procedurou, jak je možné, že text měl tak špatnou jazykovou úroveň. Určitě budeme jednat i s ředitelem pošty. Myslím si, že podnět, který uvádí pan poslanec Fajmon, stojí za to, protože pošta je podřízena Ministerstvu dopravy.

První, o co jsem požádal část našeho ministerstva, která se týká oblasti hospodaření, což je pan generální sekretář ministerstva, abychom si udělali analýzu, zda jsme schopni něco vysoudit, zda jsme schopni získat nějak peníze zpět. Jsem sice skeptik, když jsem viděl smlouvu, nicméně jsem požádal, abychom se na to podívali odborným pohledem, zda jsme schopni získat nějaké peníze zpět. Pokud ne, samozřejmě se může udělat další tlak na vedení pošty. Znovu opakuji - je to situace taková, jaká je.

Je mi líto, že to takto dopadlo. Otázka je, zda to je na personální opatření typu odvolání ředitele pošty nebo někoho, kdo za to nese odpovědnost, protože bude vždy reakce pošty, že za to mohou doručovatelky, které to nedoručily. Ale beru to tak, že to projednám s ministrem dopravy, jestli to má tento dopad. Primárně se starám o to, jestli je možné dostat peníze zpátky.

Považuji za chybu, když jsem viděl smlouvu, že se vyplatily peníze celé za službu dříve, než byla provedena. Rozuměl bych tomu, kdyby se platba rozložila na dvě části, že by se něco zaplatilo jako záloha, podle provedení služby se doplatil zbytek. To se holt nestalo, ale toto už nevrátíme zpět. Je to samozřejmě otázka fungování této služby, kterou máme. Tady je slabé místo, které přiznávám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další interpelující vystoupí pan poslanec Pavel Hrnčíř se svojí interpelací na ministra zemědělství pana Jaroslava Palase. Připraví se pan poslanec Antonín Zralý, který bude interpelovat paní ministryni zdravotnictví Marii Součkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, hodlám zde přednést interpelaci na ministra zemědělství pana Palase ve věci záměru výstavby suchého poldru v katastru obcí Horní Lomná a Dolní Lomná.

Vážený pane ministře, předpokládám, že je vám známo, že vláda svým nařízením č. 143 z roku 2002 schválila záměr postavit do roku 2015 suchý poldr v údolí říčky Lomná v Beskydech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP