Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1998

II. volební období

SENÁT 1998

 

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 2. společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu
konané dne 2. února 1998

 

 

 

Schválený pořad 2. společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu

 

1. Slib prezidenta České republiky

 

***

 

Začátek schůze Poslanecké sněmovny a Senátu

2. února 1998 ve 13.03 hodin

Přítomno: 101 poslanců a 69 senátorů

 

(Schůze zahájena ve 13.03 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci, zahajuji společnou schůzi obou komor českého parlamentu, jejímž jediným programovým bodem je slib prezidenta České republiky.

Dovolte mi, abych mezi námi srdečně uvítal námi zvoleného prezidenta České republiky pana Václava Havla.

Dále mi dovolte, abych přivítal vládu České republiky, vedenou jejím předsedou panem Josefem Tošovským. A v neposlední řadě srdečně vítám i diplomatický sbor a ostatní vzácné a milé hosty, kteří přijali naše pozvání.

 

Podle prezenčních listin bylo před zahájením schůze přítomno 69 členů Senátu a 101 členů Poslanecké sněmovny.

 

Vážení přítomní, na první společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky 20. ledna t.r. jsme zvolili prezidentem republiky pana Václava Havla. Dnešního dne se odehraje slavnostní akt - ústavou předepsaný slib prezidenta republiky.

Podle článku 59 ústavního zákona složí prezident republiky slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor. Tímto ústavním aktem se v souladu s článkem 55 ústavního zákona prezident republiky ujímá úřadu a zároveň začíná jeho pětileté volební období.

 

Vážený pane prezidente, dnes složíte do mých rukou ústavou předepsaný slib. Prosím proto, abyste přistoupil ke stolu, na němž leží Ústava České republiky, položil na ni ruku, přečetl ústavou předepsaný slib a poté podáním ruky a následným podpisem tento slib potvrdil.

 

Současně prosím místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Jiří Vlacha, aby nyní převzal řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážení přítomní, prosím, abyste povstali. (Děje se.)

 

Prezident České republiky Václav Havel: (Přistupuje ke stolu a pokládá ruku na Ústavu České republiky.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

(Prezident republiky stvrzuje slib podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny, poté text slibu podepisuje.

Po zaznění hymny blahopřejí prezidentovi republiky předseda Senátu Petr Pithart a předseda vlády Josef Tošovský. Poté znějí fanfáry.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážení přítomní, děkuji vám za vaši účast.

Loučím se s vámi a společnou schůzi obou komor českého parlamentu končím.

 

(Schůze skončila ve 13.13 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP