Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1996

I. volební období

901

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 39. schůze 7. února 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2064/ - prvé čtení

 

Poslanecká sněmovna

přikazuje předložený vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2064/ k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Robert Kolář v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP