Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1743

Návrh Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad u návrhu poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1742), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 11. května 1995 svým usnesením č. 540 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad u návrhu poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 12. května 1995

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP