Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1654

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se vynímečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění, pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1651) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 6. dubna 1995 svým usnesením č. 515 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ve výborech Poslanecké sněmovny. "

V Praze dne 10. dubna 1995

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP