Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1510

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (tisk 1504), ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 7. února 1994 svým usnesením č. 485 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 31 dní.".

V Praze dne 8. února 1995

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP