Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1075

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností (tisk 967)

Všechny výbory Poslanecké sněmovny na svých schůzích v červnu 1994 projednaly návrh poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností a nedoporučují Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem souhlas.

V Praze dne 30. června 1994

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
předseda a zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
Ing. Vlastimil DOUBRAVA v.r.
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
JUDr. Jaroslav ORTMAN, CSc. v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Jozef WAGNER v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing. Vlastimil VLČEK
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
Doc.,Ing. Josef HURTA,CSc. v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
Ing. Petr KAVAN v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
MUDr. Josef JANEČEK v.r.
MUDr. Emil JAROŠ v.r.
místopředseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL v.r.
Jaroslav UNGER v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE v.r.
Václav ČUNDERLE v.r.
předseda zahraničního výboru
zpravodaj zahraničního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP