Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

753

Návrh

Usnesení Poslanecké sněmovny,

Kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (tisk 606) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 25. listopadu 1993 svým usnesením č. 255 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé byl projednán ve lhůtě kratší než 50 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 25 dnů.".

V Praze dne 25. listopadu 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP