Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

565

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích (tisk 534) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 30. září 1993 svým usnesením č. 198 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 36 dnů.".

V Praze dne 1. října 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP