Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

439

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslance D. Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 299)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích v červnu 1993 návrh poslance D. Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon.

Ústavně právní výbor a branný a bezpečnostní výbor nedoporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem zákona souhlas.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem zákona souhlas s těmito úpravami:

K čl. I

K bodu 2

Za slova "přepravě osob" vložit slova "nebo která zabezpečuje kontrolu této přepravy".

K bodu 5

Vypustit.

V Praze dne 29. června 1993

JUDr. Miloslav Výborný v.r.

předseda a zpravodaj ústavně právního výboruIng. Vladimír Šuman v.r.
 
předseda branného
 
a bezpečnostního výboru
 
  
Ing. Josef Pavela v. r.
JUDr. Petra Buzková v. r.
předseda výboru petičního,
zpravodajka výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP