Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období


344

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisk 213)


Rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly na svých schůzích návrh poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání shora uvedeného zákona.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nepřijal k předloženému návrhu žádné usnesení.

Ostatní výbory doporučují Poslanecké sněmovně předložený návrh zákona neschválit.

V Praze dne 23. června 1994

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Petr Brodský v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ing. Vítězslav Sochor v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
MVDr. Jan Černý v.r.
RNDr. Čestmír Hofhanzl v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Ing. Leopold Zubek v.r.
Vítězslav Valach v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředíSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP