Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

341

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. (tisk 118)

Výbory ústavně právní, rozpočtový, hospodářský a zemědělský Poslanecké sněmovny Parlamentu projednaly na svých schůzích v dubnu a květnu 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., tisk 118, a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s touto úpravou:

Čl. I

K bodu 3

Slova "k úhradě pohledávek vzniklých z pravomocných rozhodnutí" se nahrazují slovy "k úhradě nákladů řízení vzniklých podle pravomocného rozhodnutí".

V Praze dne 13. května 1993
JUDr. Anna Röschová v.r.
Miroslav Novotný v.r.
místopředsedkyně ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.

předseda a zpravodaj rozpočtového výboru

MVDr. Jan Černý v.r.
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. v.r.
předseda zemědělského výboru
předseda zemědělského výboru

Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ivan Vrzal v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP