Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

241

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečné povoluje projednat v Poslanecké sněmovně návrh poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí; majetku České republiky do vlastnictví obcí, (tisk 213) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 8. dubna 1993 svým usnesením č. 86 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijata toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věci z majetku České republiky do vlastnictví obcí, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů.".

V Praze dne 8. dubna 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP