Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

180

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. (tisk 118) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 18. března 1993 svým usnesením č. 67 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/i 989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny.".

V Praze dne 18. března 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP