Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VIl. volební období České národní rady)

174

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně podvoluje projednat v Poslanecké sněmovně návrh poslanců Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnická práva k některým nemovitostem (tisk 156) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 11. března 1993 svým usnesením č. rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslanců Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým (Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnická práva k některým nemovitostem byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 10 dnů.".

V Praze dne 11. března 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP