Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

173

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem (tisk 156) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 11. března 1993 svým usnesením č. 60 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., a jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 11. března 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP