ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

100

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu soudců z povolní obvodních soudů v Praze, okresních soudů v České socialistické republice a krajských soudů v Plzni a v Ústí nad Labem

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1980 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, se zřetelem k ústavnímu zákonu č. 52/1970 Sb., o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudců obvodních soudů v Praze, okresních soudů v České socialistické republice a volbu soudců krajských soudů v Plzni a v Ústí nad Labem.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví. Návrhy se týkají jednak dosavadních soudců z povolání, u nichž je záruka, že budou rozhodovat plně v souladu se socialistickou zákonností, jednak z řad podnikových právníků a justičních čekatelů, kteří prokázali připravenost pro výkon funkce soudce.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1980 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro obvodní soud v Praze 1:

JUDr. Antonín Berka

Petr Slunečko, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 2:

Libuše Cluzová, prom. práv.

Anna Mrázková, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 7:

Ladislav Gross, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 9:

Ladislav Benč, prom. práv.

Pro okresní soud v Domažlicích:

JUDr. Zdeněk Holý

Pro okresní soud v Chebu:

JUDr. Bohumil Zítek

Pro okresní soud v Karlových Varech:

JUDr. Jiří Jindřich

Zdenka Nejedlá, prom. práv.

Miroslav Svoboda, prom. práv.

Pro okresní soud v Plzni - sever:

JUDr. Miroslav Frauenberg

JUDr. Antonín Poslt

JUDr. Josef Šiling

JUDr. Marie Šulcová

Pro okresní soud v Sokolově:

Vladimír Filip, prom. práv.

Ladislav Irman

Ladislav Moudrý, prom. práv.

Josef Šperl

Pro okresní soud v Jablonci nad Nisou:

Bohuslav Novák, prom. práv.

Pro okresní soud v Náchodě:

JUDr. František Mlčoch

Zdeněk Propílek, prom. práv.

Jan Tomeš

Věra Stašková, prom. práv.

Jiří Veselý

Pro okresní soud v Uherském Hradišti:

Arnošt Fabík

Vladimír Velebil, prom. práv.

Pro krajský soud v Plzni:

JUDr. Jaroslav Rataj

František Vajner

Pro krajský soud v Ústí nad Labem:

JUDr. Růžena Dosoudilová

JUDr. Zdeňka Hlaváčková

JUDr. Erna Machová

JUDr. Jan Zavoral."

V Praze dne 18. prosince 1970.

Jan Pelnář v. r.

úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP