ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

99

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došly 3 žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady po zprávě zpravodaje posl. dr. Jaroslava Srba posoudil ve své schůzi dne 21. prosince 1970 uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Dagmar Černou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Kladně,

2. JUDr. Vladimíra Říhu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Třebíči,

3. Bohuslava Nováka, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Teplicích.

V Praze dne 21. prosince 1970.

dr. Jaroslav Srb v. r.

prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP