ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

98

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady,

k vládnímu návrhu zákona ČNR (tisk 96)

o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky

na rok 1971

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet projednal na své schůzi dne 18. prosince 1970 za účasti předsedů a zpravodajů z ostatních výborů České národní rady vládní návrh zákona ČNR o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 (tisk 98).

Výbor po projednání vládního návrhu zákona

I. konstatuje, že návrh

- je sestaven v dosavadní struktuře vzájemných vztahů státních rozpočtů federace a obou republik, respektuje však změny, k nimž dojde na základě již schválených změn zejména daňových zákonů

- znamená další posílení plánovitého řízení národního hospodářství v souladu se závěry lednového pléna ÚV KSČ z r. 1970

- vychází z rozpočtového projektu na rok 1971 a z celkově příznivých výsledků hospodaření v roce 1970

- vyjadřuje návaznost úkolů státního prováděcího plánu a státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971

- zabezpečuje i při své napjatosti základní potřeby hospodářského, kulturního a sociálního rozvoje České socialistické republiky

- vytváří předpoklady, aby v roce 1971 na konsolidaci národního hospodářství plynule navázal jeho další perspektivní rozvoj v souladu se záměry připravovaného 5. pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství;

II. doporučuje proto České národní radě

schválit vládní návrh zákona ČNR (tisk 96) o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 beze změny ve vládou předloženém znění.

V Praze dne 17. prosince 1970

ing. Vladimír Ptáček v. r.

doc. ing. Josef Toman, CSc., v. r.

zpravodaj

místopředseda výboru pro plán a rozpočetSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP