ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

94

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na doplňovací volbu poslanců České národní rady

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje podle § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudů, krajských, okresních a vojenských soudů, aby Česká národní rada doplnila počet svých poslanců o některé významné představitele politického a veřejného života České socialistické republiky. Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky současně konstatuje, že všichni navrhovaní kandidáti se svou kandidaturou souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby poslanci České národní rady byli zvoleni tito kandidáti:

1. Josef Hlavička, člen KSČ, nar. 1914, předseda České rady odborových svazů,

2. Ing. Josef Jung, člen KSČ, nar. 1924, ministr vnitra České socialistické republiky,

3. Karel Novák, člen KSČ, nar. 1924, předseda Českého svazu výrobních družstev,

4. Rostislav Petera, člen Čs. strany lidové, nar. 1909, ústřední tajemník Čs. strany lidové,

5. JUDr. a RSDr. Zdeněk Zuska, člen KSČ, nar. 1931, primátor hl. m. Prahy.

V Praze dne 8. prosince 1970

Josef Pelnář

poslanec České národní rady

a úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP