ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

93

Společná zpráva

výboru České Národní rady pro plán a rozpočet

a ústavně právního výboru České národní rady

k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 173/1969 Sb.

o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 88)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet projednal ve své schůzi dne 1. prosince 1970 a ústavně právní výbor ČNR dne 9. prosince 1970 vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 88).

Oba výbory po projednání tohoto vládního návrhu zákona konstatují, že návrh

- vychází z usnesení lednového pléna ÚV KSČ z roku 1970 a ze zásad pojetí soustavy řízení v roce 1971 na ně navazujících

- respektuje hlavní zkušenosti z dosavadního působení soustavy podnikových daní

- posiluje úlohu plánu žádoucí návaznosti tvorby a použití finančních zdrojů na plánované úkoly a

- umožňuje zvýšit pravomoc a odpovědnost a tím i úlohu nadpodnikových stupňů řízení ve finančním hospodaření.

Oba výbory proto navrhují, aby Česká národní rada schválila předložený vládní návrh zákona ČNR (tisk 88), kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, beze změny.

V Praze dne 4. prosince 1970

prof. dr. Ladislav Veltruský, CSc., v. r.

prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet

předseda ústavně právního výboru


 

ing. Jiří Souček, v. r.

společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP